Ja, ik dien een klacht in tegen de vleeskoorts van Rabobank.

De Rabobank investeert miljarden in de vee-industrie die het klimaat verandert. De bank moet hiermee stoppen en ingaan op onze eisen*. Met deze klacht roep ik de Rabobank op te luisteren naar onze noodkreet: spaar de aarde, investeer in onze toekomst!

Greenpeace beschermt je gegevens en geeft ze niet aan derden voor commerciële doeleinden. Lees ook ons privacy-beleid en de algemene voorwaarden van deze actie.
Yes, alweer een klacht!

Heel erg bedankt voor het meedoen. Als dank bieden we je een gratis actiepakket aan. Met dit pakket help je de campagneboodschap verder te verspreiden. Bestel je gratis pakket hier!

Doneer

 

 

Waarom een klacht

‘Growing a better world together.’ Met die slogan probeert Rabobank groene harten te veroveren. Maar in de praktijk van financiering lijkt de bank oostindisch doof voor de waarschuwingen van experts en weigert om het roer van de vee-industrie om te gooien. We kunnen de schandalen rondom de veefabrieken niet meer zien; stalbranden, dierenleed, besmet vlees, water-en luchtvervuiling. Terwijl de grootste verliezers vaak onderbelicht blijven: ons klimaat en de natuur.

Bewuste consumenten zoals jij willen niks te maken hebben met deze schandalen, maar dat gebeurt nu wel. De spaarcenten van Raboklanten worden ingezet om te investeren in een vervuilend en ziek systeem dat het klimaat drastisch verandert.

De Rabobank:

• Gelooft hardnekkig in verdere intensivering en schaalvergroting van de vee-industrie
• Financiert 85% van de agri-sector en speelt daarmee een sleutelrol in dit schandalige systeem
• Heeft wereldwijd 38 miljard aan leningen voor veefabrieken uitstaan
• Remt de noodzakelijke omslag naar ecologische landbouw met minder dieren
• Ziet vlees nog steeds als als groeimarkt

#Vleeskoorts

Als mega-investeerder moet de Rabobank zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en genezen van zijn #vleeskoorts. Om ons klimaat te beschermen moet de vlees- en zuivelindustrie drastisch veranderen en dat betekent voor Rabobank maar één ding ; stoppen met investeren in veefabrieken en het kapitaal gebruiken voor een duurzame, ecologische toekomst met minder dieren en meer plantaardig voedsel.

Krimp van veestapel
Krimp van veestapel

Rabobank, erken de noodzaak van inkrimping van de veestapel voor een veilig klimaat. De vee-industrie moet worden afgebouwd en minder vlees eten is onvermijdelijk. Hiervoor moet de Rabobank zijn financiering in de sector ingrijpend veranderen. Dit betekent: Geleidelijk de-investeren uit de vee-industrie. Samen met boeren een strategie ontwikkelen die hen uit de wurggreep van intensivering en schaalvergroting haalt.

Blijf een boerenbank
Blijf een boerenbank

Rabobank, blijf vooral een boerenbank. Ofwel dat de Rabobank de noodzakelijke financiële ruimte biedt voor een overgang van het huidige landbouwsysteem naar ecologische landbouw met minder dieren. Dit betekent: Investeren in ecologische landbouw met minder dieren en meer plantaardig voedsel.

Gebruik je invloed
Gebruik je invloed

Rabobank, gebruik als grote speler je invloed in positieve zin. Zo is de Rabobank betrokken bij de politiek, kennis- en techniekontwikkeling, bedrijfsvoering van boeren en ketens, beleid van boerenorganisaties en de voedselindustrie. Als de Rabobank een kleinere, ecologische veehouderij en meer plantaardige productie centraal stelt, bewegen we gezamenlijk de juiste kant op.

 

Klimaatverandering
Klimaatverandering

De gigantische hoeveelheid koeien, varkens en kippen in Nederland zorgt met 23 Mton CO2-eq voor 12% van de totale hoeveelheid broeikasgassen die NL uitstoot. Om rampzalige klimaatverandering te voorkomen moeten we het aantal dieren zowel in ons land als wereldwijd drastisch verminderen.

Ontbossing
Ontbossing

In feite stoten we nog veel meer uit voor onze vleesproductie. Landbouw is verantwoordelijk voor zo’n 80 procent van de wereldwijde ontbossing. En teelt voor veevoer is hier de belangrijkste oorzaak van. Al die koeien, kippen en varkens eten enorme hoeveelheden veevoer (vaak soja) en samen met de grote hoeveelheid land die wordt gebruikt als weidegrond zorgt dit uiteindelijk voor ontbossing.

Dierenleed
Dierenleed

Het is een beestenboel in ons kleine landje, met 4,1 miljoen runderen, 12,4 miljoen varkens en 105,2 miljoen kippen. Om zoveel dieren te kunnen houden op een beperkte oppervlakte, staat dierenwelzijn vaak op de laatste plaats. Veel dieren staan op elkaar gepropt in veefabrieken en krijgen antibiotica om maar niet ziek te worden. En bijna dagelijks verschijnen er misstanden als stalbranden en schandalen in de media.

Mestoverschot
Mestoverschot

In 2017 hebben veedieren in Nederland maar liefst 78 miljard kilo mest uitgescheten. Dat is veel meer dan we terug kunnen geven aan de natuur. Mest draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen, ammoniak, stikstof en fosfaat. Dit vervuilt ons grond- en oppervlaktewater en is rampzalig voor onze natuur, insecten en weidevogels.

Ongezonde business
Ongezonde business

Zowel de productie als de consumptie van vlees leveren gezondheidsproblemen op. Door ziekmakende luchtvervuiling en ziekten als Q-koorts, die 95 levens eiste en duizenden mensen ziek heeft gemaakt. Maar ook door verhoogde risico’s op hart-en vaatziekten, diabetes type 2 en sommige vormen van kanker door overmatige vleesconsumptie. Ook antibiotica-resistente bacteriën vormen een risico voor boeren zelf, én via besmet vlees voor de volksgezondheid.

Boeren in de knel
Boeren in de knel

De industriële veehouderij produceert alles zo goedkoop en grootschalig mogelijk, om het grootste deel te exporteren naar het buitenland. Dit vraagt om monsterlijk grote investeringen. En dus schulden voor de boer. In 2016 leefde liefst 44% van de boerengezinnen onder de armoedegrens. Boeren zijn vaak depressief en zelfmoord komt vaker voor dan bij andere beroepsgroepen.

Mede daarom stopten liefst 42.000 boeren met hun bedrijf sinds het nieuwe millennium. Het resultaat; telkens minder bedrijven met meer dieren. Meer dan 80% van de Nederlandse boeren wil graag overstappen op natuurvriendelijke methoden. En juist die omslag wordt tegengehouden door de Rabobank. Boeren die duurzamer willen werken verwijst de bank naar ‘durfinvesteerders’ of crowdfunding.

Rapport ‘De vleeskoorts van de Rabobank’

De Rabobank financiert klimaatverandering, achteruitgang van de natuur, gezondheidsproblemen en dierenleed. Dat is, in een notendop, de conclusie van Greenpeace–onderzoek naar de waarheid achter de slogan van deze boerenbank: Growing a better world together. Lees meer in het rapport ‘De vleeskoorts van de Rabobank’

Lees het rapport hier

Meld je aan als E-Warrior!

Je kunt op allerlei manieren actievoeren, maar hoe tof is het om dit online te doen? Word E-warrior! Alleen door samen te werken, kunnen we de Rabobank bewegen om te stoppen met het investeren in de industriële veehouderij. Want zeg nou zelf: waarom zou je stilzitten terwijl je een verschil kunt maken?

Aanmelden
Eet minder vlees en zuivel

Laat de Rabobank zien dat we klaar zijn voor een toekomst waarin niet vlees en zuivel centraal staan, maar een gezonde plantaardige voeding de aandacht krijgt die het toekomt. We helpen je graag op weg met deze tips en links.

Ontdek de vegawereld
Overstappen naar andere bank

Waarom bij een bank blijven die jouw geld stopt in klimaatverandering en dierenleed? Overstappen is tegenwoordig hartstikke simpel. Check de eerlijke bankwijzer en ontdek welke bank geld investeert in zaken die jij belangrijk - of juist heel zorgelijk - vindt!

Ik stap over
Bestel een kalender van Varkens In Nood

Bestel een verjaardagskalender vol blije varkentjes voor thuis aan de muur, of geef hem cadeau aan vrienden en familie. De kalenders zijn gemaakt van gerecycled papier en gedrukt met milieuverantwoorde druktechnieken.

Bestel de kalender

 

Publicaties

 

 

 

Open Modal