Dit is het jaar van het klimaat. Klimaatmarsen, klimaatstakingen, klimaatwet, klimaatverkiezingen, klimaatakkoord. Het klimaat wacht niet tot onze politici er een keertje uitkomen. We hebben 10 jaar om de klimaatcrisis te stoppen en moeten daarvoor eerlijk en effectief klimaatbeleid ontwikkelen.

Zorgen voor climate justice is misschien wel de grootste opdracht voor onze overheid dit jaar. En om dat te bereiken moet Nederland veel meer doen dan ze nu van plan is.

Waar blijft die Klimaatdag?

In de Klimaatwet is bepaald dat de overheid ieder jaar in oktober een Klimaatdag moet organiseren. Op die dag moeten onze bestuurders verantwoording afleggen over het beleid dat ze nemen om Nederland te beschermen tegen de klimaatcrisis. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekent, in opdracht van het kabinet, daarvoor het effect van dat beleid in de zogenoemde Klimaat en Energieverkenning.

De klimaatwet die dit allemaal bepaalt, werd dit jaar, na jaren steggelen en afzwakken, aangenomen. De wet legt vast dat in 2050 95% CO2 gereduceerd moet zijn, en in 2030 49%. Het is geen toeval dat dat doel voor 2030 precies overeenkomt met het doel in het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord zet de maatregelen uiteen waarmee het doel in de Klimaatwet moet worden behaald. 

Hoera! Toch?

Nou we kunnen nog niet juichen. Over het Klimaatakkoord zei Greenpeace al eerder dat het een goed begin is, maar niet voldoende. De klimaatcrisis staat voor de deur en mensen eisen klimaatrechtvaardigheid. Het klimaatbeleid moet effectief zijn, maar de rekening moet ook eerlijk verdeeld worden, in Nederland en internationaal. Zoals bedrijven die het meeste CO2 uitstoten, moeten juist ook bijdragen aan het oplossen van deze klimaatcrisis en pleiten wij voor een eerlijke CO2 heffing. Ondertussen besluit de overheid de nationale Klimaatdag nog een jaartje over te slaan. Pas in 2020 zal de eerste editie plaatsvinden. Dit uitstelgedrag is een luxe die we ons niet kunnen veroorloven.

Helaasch, we moeten nog veel meer doen

Om onder de 1,5e graad opwarming van de aarde te blijven, en daarmee desastreuze gevolgen te vermijden, moet er namelijk niet alleen gebeuren wat er al in de planning staat. Er moet veel meer gebeuren. Nederland, en de andere landen in de Europese Unie kunnen veel meer dragen dan de meeste landen in de wereld. De EU heeft ook een belangrijke historische rol in het klimaatprobleem. Als je dan ook de rijkdom van Europese landen in beschouwing neemt, dan zou de EU in ieder geval 65% moeten reduceren in 2030. 

Nu Nederland nog

Denemarken laat zien dat serieuze klimaatambitie mogelijk is; zij kondigden een reductiedoelstelling van 70% in 2030 aan! En Finland wil in 2035 al klimaatneutraal zijn. Wij zullen de Nederlandse overheid aan haar verantwoordelijkheid houden om de planeet leefbaar te houden, en dus meer te doen.

[We houden je hieronder op de hoogte van de Klimaat- en Energieverkenning]

Gezamenlijke reactie van Greenpeace en Milieudefensie op de Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving:

Het kabinet zakt door het ijs.

2019 was een jaar waarin zich wereldwijd grote klimaatrampen voltrokken en mensen getroffen werden die daar niet verantwoordelijk voor zijn. De hoogste rechter van het land heeft bepaald dat het zeker moet zijn dat Nederland aan het Urgenda-vonnis voldoet. De rekenmeesters laten zien dat het kabinet dit niet lukt.

Het kabinet waagt de gok om het vonnis niet te halen en zet zo onze toekomst op het spel. Om zeker te weten dat aan het vonnis wordt voldaan is veel meer nodig: meer boeren met minder vee, het verlagen van de maximumsnelheid en de miljarden aan biomassa-subsidies schrappen en gebruiken om kolencentrales te sluiten.”

Doe mee