Vandaag heeft de EU besloten het gebruik van de drie meest bij-onvriendelijke bestrijdingsmiddelen (neonicotinoïden) te verbieden op onze akkers en velden (open teelt). Dit is nieuws waar we samen lang naar uit hebben gekeken! Een enorm belangrijke stap want de hoeveelheid bijen en andere nuttige insecten neemt dramatisch snel af.

Groot succes

Greenpeace voert al jaren campagne om de bijen en andere insecten te beschermen. Zo hebben we supermarkten, tuincentra en bloemisterijen aan hun verantwoordelijkheid gehouden om gif terug te dringen en aangetoond dat de productie van ons voedsel prima zonder het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen kan. In de aanloop naar de stemming van vandaag hebben we samen met jou én andere milieuorganisaties de politiek voortdurend bij de les gehouden. En, zo blijkt vandaag: Mét succes!

Goed nieuws voor voorlopende boeren en telers

De Nederlandse supermarkten en de bij hen aangesloten boeren en telers hebben het afgelopen jaar dankzij onze bijen-campagne de overstap gemaakt naar Milieukeur certificering (inmiddels “On the way to PlanetProof”). Het gebruik van twee van de drie in Europa verboden neonicotinoïden, wordt binnen dit keurmerk aan banden gelegd. De ban op deze stoffen draagt bij aan een gelijk speelveld voor alle telers in Europa. Dat was namelijk een veelgehoord bezwaar tegen deze omschakeling. Minister Schouten toonde deze week visie en doortastendheid door het verbod namens Nederland te steunen. Goed nieuws voor bijen, burgers en voorlopende boeren en telers!

Nú doorpakken

Het verbieden van deze bij-onvriendelijke stoffen mag niet betekenen dat ze worden vervangen door andere schadelijke bestrijdingsmiddelen. Het biedt juist een kans voor de sector én de minister om te investeren in de omschakeling naar agro-ecologische landbouw, waarin wordt samengewerkt met de natuur, met als uitgangspunt dat boeren en telers een eerlijke prijs ontvangen voor hun werk.

Agro-ecologische landbouw

Bij agro-ecologisch landbouw werken boeren met de natuur samen in plaats van tegen, door bijvoorbeeld geen of veel minder gif te gebruiken. Of door verschillende gewassen te telen. Op die manier hebben ze minder last van insecten die hun oogst aanvreten. Door de natuur een plek te geven, helpen vogels en insecten de boer een handje door onder andere bladluizen op te eten. Slimmer beheer van de akkers zorgt ervoor dat de bodem beter tegen een stootje kan. Sterkere gewassen die door slimme gentechvrije ‘bloemetjes en bijtjes-veredeling’ zijn gemaakt en op die manier bestendig zijn tegen droogte, schimmels, of andere ziektes kunnen de boer helpen onafhankelijk te worden van chemische middelen.

Vijf voor twaalf voor de bij

Het vandaag ingestelde Europese verbod had niet veel langer op zich moeten laten wachten. Onderzoeken wijzen telkens weer uit dat de hoeveelheid insecten en bijen dramatisch afneemt. Neonics zijn zeer schadelijk voor bijen, maar ook de afname van vlinders, vogels en waterinsecten wordt hiermee in verband gebracht. Allemaal dieren en insecten die onze gewassen bestuiven en helpen onze bodem gezond en vruchtbaar te houden.