Wil je meer doen?
#Bossen #Klimaat & Energie #Landbouw #Luchtvaart Kabinet, zet de crisis-miljarden groen en eerlijk in!

Miljarden euro’s worden nu vrijgemaakt. Ik wil dat deze noodinvesteringen slim gebruikt worden: we houden niet de grote vervuilers uit de wind, maar zetten we…

Doe mee ×

Misschien heb je hem al voorbij zien komen; onze oproep aan het kabinet om de crisis-miljarden groen en eerlijk in te zetten. De reactie op het coronavirus is er vooral een van saamhorigheid en solidariteit. Het is daarom extra belangrijk dat we dit vasthouden en onszelf behoeden voor de fouten uit de crisis in 2008. Al meer dan 20.000 mensen vragen samen met ons het kabinet om in hun antwoord op de coronacrisis ook aan de toekomst te denken. Hieronder lees je meer over de vier afspraken die we met de regering willen maken.

1. Kies voor mensen, niet voor multinationals

Tijdens de crisis van 2008 waren het vaak grote bedrijven en banken die vooraan stonden om hulp te vragen toen ze in zwaar weer verkeerden. Tegelijkertijd verloren veel mensen hun baan of kwamen in de problemen. Dit mag niet nog een keer gebeuren! Daarom vragen wij om een baangarantie voor de werknemers van bedrijven die in deze crisis hulp krijgen van de overheid. Daarnaast moeten ook flex-medewerkers en ZZP-ers beschermd worden tegen de harde klappen van de coronacrisis.

2. Zet groene en sociale banen voorop

De afgelopen weken had iedereen het erover: de vitale beroepen. De mensen in deze beroepsgroepen – van zorgpersoneel en docenten tot mensen die in het openbaar vervoer werken of het vuilnis ophalen – houden Nederland draaiende te midden van de crisis.

Nu het in politieke debatten meer gaat over de toekomst van ons land na de crisis, staan we voor een belangrijke keuze. Wij vragen het kabinet ervoor te kiezen om de mensen die hard werken voor onze toekomst – in het onderwijs, bij het aanleggen van zonnepanelen of in de zorg – eerlijk te belonen en te waarderen en nu ook in hún toekomst te investeren. Uiteindelijk helpt ons dat allemaal.

3. Investeer in onze planeet

Misschien wel meer dan ooit tevoren worden we ons bewust van het belang van de natuur. Als het lange binnenzitten ons teveel wordt is er niets fijner dan – op veilige afstand tot anderen – de natuur in te trekken. En hoewel de coronacrisis als gevolg heeft dat de natuurlijke leefwereld tijdelijk wat rust krijgt, is dit geen oplossing voor de problemen die aan de uitbuiting van de planeet ten grondslag liggen.

Van vorige crises weten we dat dit soort uitzonderlijke momenten een kantelpunt kunnen zijn. Daarom roepen wij het kabinet op te investeren in onze planeet. Dat betekent dat alle overheidssteun in lijn moet zijn met internationale klimaatafspraken en de economie zich niet langer focust op winst en groei, maar op harmonie tussen ons, de natuur en de dieren met wie we de aarde delen.

4. Luister naar de wetenschap

In het gezamenlijk bestrijden van de coronacrisis blijkt wederom het belang van betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek – en de noodzaak er naar te luisteren. De vraagstukken waar we als maatschappij mee geconfronteerd werden voor de crisis blijven bestaan, maar gelukkig is er ook al veel onderzoek gedaan naar de oplossingen. Als we toekomstbestendig uit deze crisis willen komen, zit er maar één ding op: luisteren naar en investeren in de wetenschap. Niet morgen, maar vandaag. De oplossingen zijn er, nu is het aan ons om te luisteren en in actie te komen. 

Dit zijn de vier afspraken die wij met het kabinet willen maken voor een groene en eerlijke uitweg uit de crisis.

Doe je ook mee? Teken dan nu de oproep en roep je vrienden op hetzelfde te doen  https://www.greenpeace.org/nl/acties/kabinet-dit-spreken-we-af/