Klimaatverandering, honger en armoede, verlies van biodiversiteit, ontbossing, watercrisis en voedselveiligheid. Al deze problemen hebben gemeen dat een principiële oorzaak hiervan ligt in de manier waarop wij ons voedsel produceren, verhandelen en consumeren. De IAASTD (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development) concludeert daarom dat een fundamentele omvorming van het landbouwsysteem nodig is om deze crises aan te pakken.

Cover rapport ‘Agriculture at a crossroads: food for survival (IAASTD)’.

Omschrijving: ‘Business as usual’’ is geen optie meer. Volgens de IAASTD ligt de toekomst van de landbouw in ‘agro-ecologische teeltwijzen’. Principes hieruit zoals herstel van kringlopen en slim samenwerken met biodiversiteit zijn daarin belangrijk. De IAASTD werd gestart door de Wereldbank en VNorganisaties als UNEP, WHO en de FAO. Er deden 400 landbouwwetenschappers aan de studie mee. Het eindrapport van de studie is wel 2700 pagina’s groot. Greenpeace maakte daarom een leesbaar en toegankelijk rapport over de voornaamste conclusies van deze belangrijke conclusies.

Aantal pagina’s: 64

agriculture-at-a-crossroads-f