Slipping the Net – Overfishing in Italy

 

woensdag 26 september 2012

Het Europese Visserijbeleid was ooit bedacht om de sector te verduurzamen en rap afnemende visbestanden te beschermen. Maar in elk opzicht heeft het beleid gefaald, concludeert Greenpeace. De bevindingen in het rapport ‘Slipping the Net – Overfishing in Italy‘ zijn daarvan een schrijnende illustratie. Italië strijkt jaarlijks zo’n € 60 miljoen subsidie op om de visserijsector te verduurzamen. In de plaats van de vloot te reduceren, zijn er meer en grotere schepen aan toegevoegd, meer vergunningen verleend en is de visquota vergroot. Met alle gevolgen van dien voor met name de sardine en de ansjovis in de Middellandse Zee.

Het rapport ‘Slipping the Net – Overfishing in Italy‘, rapport is een vervolg op deel 1, deel 2 en deel 3 van dezelfde Ocean Inquirer-serie.

Download het rapport:

Ocean_Inquirer_Isse4_lo-res