Jaarlijks gaat wereldwijd een gebied zo groot als Griekenland aan bos verloren. Illegale houtkap is één van de grootste bedreigingen voor bossen wereldwijd. Effectieve maatregelen hebben eindeloos op zich laten wachten.

Auteur: Greenpeace

Omschrijving: Nu, bijna twintig jaar na de eerste onderzoeken naar illegale houtkap, ligt er eindelijk een ferm voorstel voor een Europees verbod op de handel in illegaal hout. De Landbouwraad, waar minister Verburg Nederland vertegenwoordigt, moet dit wetsvoorstel nog goedkeuren voordat het realiteit wordt.

Aantal pagina’s: 32

een-europees-verbod-op-de-hand