Het rapport ‘Burning up Borneo’ laat met satellietbeelden en veldwerk zien dat meerdere palmolieleveranciers van Unilever betrokken zijn bij de verwoesting van koolstofrijke veenbossen.

Burning up Borneo

Omschrijving:
Het rapport maakt ook duidelijk hoe verwoestend de groeiende palmoliesector is voor de biodiversiteit. Hongerige orang-oetans die hun leefgebied zijn kwijtgeraakt hangen rond bij plantages en proberen te overleven van jonge oliepalmen.

burningupborneo