(Updated 25 februari 2005) In dit (Engelstalige) rapport gaat Greenpeace UK uitgebreid in op het substitutieprincipe. Greenpeace wil dat dit uitgangspunt centraal staat in het nieuwe Europese chemicaliënbeleid REACH. Wat is substitutie? Waarom moeten overheden bedrijven hiertoe verplichten? Hoe werkt substitutie in de praktijk? Met een bijlage vol voorbeelden van innovatieve oplossingen voor het gebruik van schadelijke stoffen.

Auteur: Greenpeace UK

Omschrijving: (Updated 25 februari 2005) Het REACH van Eurocommissaris Wallström is een hele verbetering ten opzichte van het huidige beleid. Maar twee belangrijke uitgangspunten zijn onveranderd. Het idee dat er ‘acceptabele’ blootstellingsniveaus zijn voor schadelijke stoffen. En de gedachte dat schadelijke stoffen te beheersen zijn. Vooral de zeer schadelijke stoffen – mogelijk hormoonverstorend, kankerverwekkend, uiterst giftig – breken nauwelijks af in het milieu. Ze worden opgeslagen in het vetweefsel van dieren (en mensen) en komen dus terecht in de voedselketen. Vanaf dat moment is elke ‘beheersing’ helemaal een illusie.

Dagelijks komen nieuwe chemicaliën op de markt. Zonder dat we weten welke mogelijk schadelijke effecten ze hebben. Greenpeace pleit voor het voorzorgprincipe: een stof niet toestaan tot die bewezen ónschadelijk is. Maar ook voor het substitutieprincipe: schadelijke stoffen vervangen door minder of onschadelijke alternatieven, als die voorhanden zijn. In dit rapport beschrijft Greenpeace het wat, hoe en waarom van dit principe. En hoe bedrijven – vooral producenten van consumentenartikelen – het al met succes in praktijk brengen.

Aantal pagina’s: 43

ISBN: 1-903907-07-1

safer-chemicals-within-reach