Van de grillige kliffen in Bretagne, de zanderige kusten van
België, Nederland, Duitsland en Denemarken tot de unieke fjorden bij Noorwegen: de Noordzee bruist van leven. Helaas is de Noordzee ernstig aangetast door de industriële visserij, vervuiling, scheepvaart en de winning van olie, gas, zand en grind. Zeereservaten zijn onmisbaar om de zee te laten herstellen.

Cover ‘Zeereservaten nu!’

Auteur: Greenpeace

Omschrijving: Het rijke planktonleven in de Noordzee trekt enorme scholen vis als haring, makreel en zandspiering naar het gebied. Zeehonden, bruinvissen, dolfijnen en zeevogels als papegaaiduikers, alken, meeuwen en aalscholvers komen weer af op deze vissen. Greenpeace wil dat 40 procent van de Noordzee beschermd wordt als zeereservaat. In de overige 60 procent is duurzaam beheer noodzakelijk. Deze reservaten, vergelijkbaar met natuurparken op land, zijn rust- en hersteloorden voor het bedreigde zeeleven. Daar zijn schadelijke activiteiten absoluut verboden en krijgt het zee- en bodemleven de kans zich te herstellen.

Aantal pagina’s: 4

zeereservaten-nu