Wil je meer doen?
Doe mee ×

Gelijkheid en solidariteit zijn de basis van een gezonde samenleving en planeet. Daarom spreken ook wij ons uit tegen geweld, racisme en systemische ongelijkheid. Als we een eerlijke en groene toekomst willen, dan moeten we daar samen voor zorgen. Daarom gaan we op 21 maart de straat op om te demonstreren tegen racisme

De coronacrisis heeft onze samenleving hard geraakt en onze vrijheid om te demonstreren wordt fors ingeperkt. Desondanks hebben veel mensen ook afgelopen jaar massaal en creatief van zich laten horen en zich ingezet voor positieve verandering. Op 14 maart sloegen 35 duizend mensen het klimaatalarm. Zo lieten we horen dat we echte oplossingen voor de klimaatcrisis nodig hebben. De verkiezingen zijn nu voorbij, het is tijd dat onze nieuwe volksvertegenwoordigers  de klimaatcrisis aanpakken, maar ook de ongelijkheid en onrechtvaardigheid die daaraan ten grondslag ligt.

Klimaat en racisme hebben alles met elkaar te maken

De klimaatcrisis wordt veroorzaakt door de eeuwenlange plundering en uitbuiting van onze  planeet en van gemarginaliseerde gemeenschappen. We pompen fossiele brandstoffen op, vernietigen oeroude bossen en vissen oceanen leeg zonder oog te hebben voor de schade die dit toebrengt aan lokale gemeenschappen. Zwarte mensen, inheemse mensen en vrouwen worden hierdoor harder geraakt, terwijl een kleine groep landen, mensen en bedrijven hiervan profiteert. Ook Nederland en Nederlandse bedrijven zijn hier schuldig aan. Denk aan een bedrijf als Shell dat mensenrechten schendt en de leefomgeving van mensen verwoest en onbewoonbaar maakt

Ook in Nederland krijgen mensen met een migratieachtergrond te maken met structurele, institutionele vormen van discriminatie. Uit recent onderzoek blijkt dat Nederlandse leerlingen in kwetsbare wijken extra risico lopen om vervuilde lucht in te ademen. Vorig jaar schreef het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten aan de Verenigde Naties dat mensen met een migratieachtergrond in Nederland waarschijnlijk extra hard geraakt worden door de klimaatcrisis. (pp. 43-44). De klimaatcrisis raakt ons allemaal, maar sommige mensen harder dan anderen.

Toekomst maak je samen

De klimaatcrisis, ongelijkheid en racisme kunnen we niet los zien van elkaar en moeten gelijktijdig worden aangepakt. Een eerlijke samenleving waar iedereen mee kan doen en gezond kan leven, dat willen we toch allemaal? Daarvoor komen we samen in actie op zondag 21 maart. Laat je horen tegen racisme. Maak lawaai. Maak toekomst. 

Demonstratie tegen Racisme, volgens de andershalvemeterregels, locatie: Westerpark, Amsterdam op zondag 21 maart om 13.00 uur, de laatste informatie is hier te vinden.

© Martine Kamara / Greenpeace