Dit is de door middel van een Braziliaans burgerinitiatief in 2012 voorgestelde wettekst. 1.4 miljoen handtekeningen zijn benodigd om de wet voor te leggen aan het Braziliaans parlement.
Deze wet geeft invulling aan ‘zero deforestation’ in Brazilië en legt de bescherming van natuurlijke bossen vast bij wet.

Artikel 1 – Zero Deforestation is ingesteld in Brazilië en verbiedt het kappen van natuurlijke bossen op het nationale grondgebied. Op het niveau van de natie, de staten, de gemeenten en de districten zullen geen vergunningen meer worden verleend voor ontbossing van Braziliaanse natuurlijke bossen.

Artikel 2 – De verboden in deze wet gelden niet voor zaken die de nationale veiligheid betreffen, burgerbescherming, onderzoek, bestaande bosbeheerplannen, activiteiten van maatschappelijk belang en openbaar gebruik zoals gedefinieerd door de nationale milieuraad (CONAMA) en lage impact activiteiten zoals geregeld door de uitvoerende macht.

Artikel 3 – Er gelden in de wet uitzonderingen voor gezinsbedrijven (wet 11326/2206) voor de eerste vijf jaar na goedkeuring van de wet. Onder voorwaarde van uitvoering van de wet stelt de overheid programma’s beschikbaar om familieboeren op hun grondgebied te ondersteunen. Programma’s op het gebied van landelijke technische bijstand, landelijke uitbreiding, ondersteuning om natuurlijke bossen te herstellen, de overdracht van technologie en het generen van inkomsten uit het duurzame gebruik van bossen.

Artikel 4 – Ontbossing in gebieden van inheemse volken en traditionele groepen valt niet onder deze wet, maar valt onder wetten die hier specifiek voor gelden.

Artikel 5 – Deze wet treedt in werking op het moment dat deze als wet wordt gepubliceerd, waardoor eerdere wetgeving, die leidt tot tegenovergestelde doeleinden, onwettig wordt verklaard. 

zero deforestation NL