Maak kennis met de Crimson Ace: een 225 meter lang gevaarte, gevuld met 60 miljoen kilo soja. Die soja zal grotendeels gebruikt worden als voer voor ónze kippen, koeien en varkens. Het schip is net de haven van Paranaguá, Brazilië, uitgevaren en onderweg naar Amsterdam. Wij houden dit schip de komende weken scherp in de gaten. Het is namelijk onderdeel van een verrot systeem dat leidt tot natuurverwoesting en mensenrechtenschendingen. Een ijzersterke Europese Bossenwet kan deze handel in ontbossing stoppen. Maar dan moeten de EU-ministers wél in actie komen…

Ga direct naar onze eisen voor een sterke Bossenwet of lees verder onder de afbeelding 👇🏼

Natuurverwoesting EU Crimson Ace


De Crimson Ace is één van de honderden megaschepen die via de Nederlandse havens producten waarvoor natuur wordt verwoest naar de EU brengen. Denk aan soja voor veevoer, vlees, papier of palmolie. De EU is via de handel in dit soort producten verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldwijde natuurverwoesting. Jij en ik dragen dus, zonder dat we het door hebben, via onze boodschappen bij aan deze wereldwijde natuurverwoesting, waarbij ook nog eens Inheemse volkeren van hun land worden gedreven.  

Natuur is keihard nodig
Die grove misstanden voor onze producten moeten stoppen, en snel. Want we hebben de natuur keihard nodig om de aarde leefbaar te houden. Bossen en andere grote ecosystemen slaan niet alleen CO2 op, wat essentieel is tegen klimaatopwarming, deze natuurgebieden zijn ook het thuis van miljoenen dier- en plantensoorten en van diverse Inheemse en lokale volken. Ook wij staan niet los van de natuur. Wij zijn de natuur. We moeten de natuur beschermen om onszelf te beschermen! 

Samen voor een Bossenwet
Dankzij de druk van 1,2 miljoen Europeanen heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel voor ‘ontbossingsvrije’ producten gemaakt, die wij de Bossenwet noemen. Het is een goede eerste stap, maar er zitten nog gaten in het voorstel. Zo ontbreekt nog bescherming van andere natuurgebieden dan bossen en zijn mensenrechten onvoldoende verankerd. 

Foto genomen tijdens een vlucht door de Braziliaanse Cerrado, een gebied dat al ongeveer 50% van zijn oorspronkelijke oppervlakte heeft verloren als gevolg van de groeiende landbouwindustrie. © Marizilda Cruppe /Greenpeace

Ondertussen lobbyen veevoederbedrijven en grote handelaren zoals Cargill – die ook betrokken is bij de lading soja in de Crimson Ace – tegen een sterke wet. Nu blijkt dat we dus ook ervoor moeten waken dat het voorstel niet wordt afgezwakt. Daarom voegen we dat punt toe aan onze eisenlijst richting de ministers in de EU; handhaaf de traceerbaarheidseis in het wetsvoorstel!


Onze eisen voor een sterke Bossenwet

Wij roepen de verantwoordelijke EU-ministers op om een ijzersterke Bossenwet te maken. Dat betekent: 

  1. Volledig traceerbare ketens – zoals nu in het wetsvoorstel staat – zijn gegarandeerd, en ook de in het wetsvoorstel omschreven methode om ontbossing uit de keten te weren (Due Diligence) moet blijven.
  2. Niet alleen bossen, maar alle natuurlijke/ cruciale ecosystemen worden direct beschermd, zoals bijvoorbeeld savannes en wetlands.
  3. De internationale mensenrechten worden beter verankerd in deze wet. Nu vertrouwt de wet te veel op correcte naleving van deze universele rechten in de landen zelf, terwijl we heel goed weten dat in landen als Brazilië en Indonesië de mensenrechten en Inheemse rechten worden geschonden. 
  4. Alle producten waarvoor bossen worden gekapt en natuur wordt verwoest en ook de afgeleide producten (zoals mais en rubber, maar ook kippenvlees grootgebracht met soja), worden direct in de wet meegenomen.  
  5. De wet gaat ook gelden voor financiële instellingen.


Wij staan klaar voor actie, doe je mee?
Op 28 juni komt de Europese Milieuraad bijeen om te vergaderen over het wetsvoorstel. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof zal hier namens Nederland bij aanwezig zijn. Wij willen dat zij zich niet door de lobby van de veevoerbedrijven laat beïnvloeden en het voorstel afzwakt, maar zich juist gaat inzetten om het voorstel te verbeteren. Want dit is dé kans op een sterke wet.

Ondertussen blijven wij de Crimson Ace volgen. Als de ministers van de verschillende lidstaten niet toezeggen om een ijzersterke Bossenwet te maken die voldoet aan bovengenoemde punten, dan komen wij in actie. En jij kunt meedoen!