Al jaren strijden we samen met jullie voor een sterke EU-bossenwet, om o.a. wereldwijde ontbossing voor ónze producten nu eindelijk tegen te gaan. Het goede nieuws: er is zowaar een wetsvoorstel gepubliceerd door de EU. Wat een mijlpaal, de wet komt eraan! Maar we zijn er nog niet. Helaas zitten er nog een aantal grote gapende gaten in het voorstel. Gelukkig is de wet nog niet definitief en hebben we nog tijd om hierop invloed uit te oefenen. In dit artikel lees je op welke essentiële punten we samen met jou nog druk uit willen oefenen, zodat het wetsvoorstel wordt aangescherpt! 

Voor de productie van bijvoorbeeld soja voor veevoer, palmolie vlees en rubber worden nog altijd wereldwijd natuurgebieden verwoest. Deze producten mogen gewoon op de EU-markt komen, terwijl we weten hoe belangrijk de bossen en andere ecosystemen zijn voor de leefbaarheid van de planeet. Dankzij de vele acties, waaraan jij wellicht hebt meegedaan, is vandaag het voorstel voor de bossenwet gepubliceerd. Maar is dit wetsvoorstel sterk genoeg om de verwoestende handel in deze producten werkelijk aan banden te leggen?

Vier tekortkomingen op een rij

Het is natuurlijk super goed – en eigenlijk niet meer dan logisch – dat er nu een wetsvoorstel ligt die de Europese betrokkenheid bij wereldwijde ontbossing moet aanpakken. Bedrijven moet echt zelf weten waar hun producten vandaan komen en onderzoek doen. Zij mogen zich niet verschuilen achter certificering. Die goede punten moeten dus ook echt in de wet blijven (ook al wil de industrie dat niet!).

Maar er zitten ook een aantal cruciale tekortkomingen in het wetsvoorstel, die echt gefixt moeten worden om deze wet te laten werken, en hiermee een einde maakt aan Europa’s medeplichtigheid aan natuurvernietiging en mensenrechtenschendingen. Lees hieronder de drie grootste gaten in het wetsvoorstel.

  1. Cruciale natuurgebieden zoals savannes, moerasgebieden en veengronden vallen nu buiten de wet. Top dat in ieder geval de bosgebieden worden beschermd in het wetsvoorstel, maar andere super belangrijke ecosystemen worden net zo goed verwoest voor onze producten waardoor miljoenen dier- en plantsoorten bedreigd worden. 
  2. Mensenrechten en rechten van Inheemse volken zijn onvoldoende in de wet verankerd. Bij de productie van bijvoorbeeld soja voor veevoer en palmolie worden regelmatig Inheemse volken van hun land verjaagd. Volgens internationale mensenrechten-afspraken mag dit natuurlijk niet, maar met deze wet hoeven bedrijven hun producten niet te controleren op de naleving van deze internationale mensenrechten.
  3. Lang niet alle grondstoffen en producten die bossen en ecosystemen in gevaar brengen, vallen nu onder deze wet. Het huidige wetsvoorstel geldt bijvoorbeeld niet voor producten zoals rubber en maïs. Terwijl we weten dat daarvoor ook natuur wordt vernietigd. Ook kippenvlees en varkensvlees staan niet in het wetsvoorstel. Terwijl de productie van dit vlees veel soja vereist, waarvoor wordt ontbost.
  4.  De financiële sector die profiteert van bos- en natuurvernietiging valt nu niet onder de wet. Het huidige wetsvoorstel eist alleen actie van bedrijven die handelen in de ‘ontbossings’-goederen zoals soja voor veevoer en palmolie. Maar deze industrie draait op geld vanuit de financiële sector. Het is niet meer dan logisch dat ook banken en pensioenfondsen verplicht worden om het risico op ontbossing en natuurverwoesting uit hun investeringen te weren.

We kunnen nog invloed uitoefenen op de definitieve wet

Komende maanden gaan we alles op alles zetten om te zorgen dat de goede punten van dit wetsvoorstel blijven, en de bovengenoemde tekortkomingen worden gefixt. Want het is tijd dat de EU in de wetgeving niet de bedrijfsbelangen, maar de belangen van de natuur voorop stelt.

Actievoeren dus. En dat kunnen we niet zonder jou. Nu het wetsvoorstel gepubliceerd is, krijgen  de ministers van alle landen in Europa binnenkort de mogelijkheid te zeggen wat er goed of niet goed aan is. Voor ons een belangrijk moment dus om vóór die tijd het standpunt van onze minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beïnvloeden, zodat zij zich gaat hard maken om de vergeten onderdelen van dit wetsvoorstel te fixen. 

Meedoen met acties voor een sterke bossenwet?

Als we een ding zeker weten: samen kunnen we veel bereiken. Dat dit voorstel er NU ligt, is namelijk ook gelukt, omdat 1,2 miljoen mensen daarom vroegen. Wil jij binnenkort ook meedoen aan een van de toffe (online) acties om druk te zetten voor het aanscherpen van de bossenwet? Meld je aan voor de nieuwsbrief en houd de bossen-updates goed in de gaten.

Doe mee