Amsterdam- Greenpeace is verheugd dat Intratuin stappen zet om glyfosaat terug te dringen. Glyfosaat is zeer schadelijk voor het milieu.

Wetenschappers brengen het middel in verband met de ziekte van Parkinson en andere ernstige gezondheidsgevolgen. Drinkwaterbedrijven dringen al jaren aan op terugdringen van glyfosaatgebruik, het is de meest problematische stof voor productie van gezond drinkwater in Nederland. De Tweede Kamer nam dit jaar een motie aan die ook aandrong op een algemeen verbod van de verkoop van glyfosaat aan consumenten. Het is fijn dat dit nu ook eindelijk tot Intratuin is doorgedrongen.

Overigens heeft deze geleidelijke uitfasering van glyfosaat nog weinig effect op bijen, want andere pesticiden zijn veel schadelijker voor bijen. Onlangs werden door Greenpeace op planten die verkocht worden bij Intratuin 270 pesticiden aangetroffen op 35 planten [1]. Op 16 van de 35 planten zaten pesticiden die verboden zijn of niet toegestaan in de sierteelt. Van die 270 pesticiden, zijn er in ieder geval 65 acuut giftig voor bijen. Een aantal van de bestrijdingsmiddelen die Greenpeace aantrof op de planten van Intratuin zijn al bijna tien jaar verboden in de EU vanwege risico’s voor mens en milieu. Kees Kodde, woordvoerder van Greenpeace: “Intratuin zet een stapje door glyfosaat geleidelijk uit te faseren. Maar Intratuin zegt niets over pesticiden die schadelijk zijn voor bijen die toegepast worden door kwekers en telers die aan Intratuin leveren. Greenpeace zet haar campagne door om Intratuin tot echte stappen op te roepen. Al meer dan 66.000 mensen hebben de petitie aan Intratuin ondertekend op www.reddebijen.nl.”

Contact:

Kees Kodde, Campagneleider landbouw Greenpeace: 06 53623818
Alain van der Horst, Persvoorlichting Greenpeace Nederland: 06-25031013

[1] Gifplanten in tuincentra, testrapport Greenpeace Nederland:
http://www.greenpeace.nl/2014/Persberichten/Gifplanten-in-tuincentra-/