De sierplanten die in tuincentra worden verkocht, zitten vaak vol bestrijdingsmiddelen die zeer schadelijk zijn voor bijen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door Greenpeace. Het TV-programma Radar besteedt vanavond uitgebreid aandacht aan dit onderzoek.

Zonder het te weten, zetten mensen planten en bloemen in hun tuin die vol bestrijdingsmiddelen zitten. Deze gifplanten kunnen zeer schadelijk zijn voor bijen. Greenpeace kocht 69 planten, bollen en heesters van 31 verschillende soorten in de tuincentra met het grootste marktaandeel in Nederland: Intratuin, Groenrijk en Boerenbond/Welkoop. Greenpeace kocht met name populaire tuinplanten die aantrekkelijk zijn voor bijen en hommels.

In een gespecialiseerd laboratorium zijn de bollen en planten getest op bestrijdingsmiddelen. De resultaten van het onderzoek zijn schokkend: slechts één monster bevatte geen giftige stoffen. Op alle andere monsters werden schadelijke pesticiden aangetroffen, óók middelen die verboden zijn. Op 69 monsters werden 505 pesticiden aangetroffen, een gemiddelde van meer dan 7 pesticiden per plant.

Op 38 van de 69 planten werden pesticiden aangetroffen die illegaal zijn of niet toegelaten. 10 keer werden pesticiden aangetroffen die in de hele EU zijn verboden, 9 keer op monsters van Intratuin. 5 andere gifstoffen mogen in Nederland helemaal niet worden gebruikt, en van nog eens 9 middelen is het gebruik in de Nederlandse sierteelt illegaal. Toch bleken de geteste planten in totaal 57 keer te zijn behandeld met een van de 22 verboden bestrijdingsmiddelen. Een aantal van de illegale middelen is in de EU al 8 jaar verboden vanwege de risico’s voor mensen die met deze middelen werken.

Meerjarig onderzoek in meerdere landen laat zien dat het niet goed gaat met bijen, hommels en andere bestuivers. Dit komt door bijenziektes, gebrek aan bloemen op het platteland en door pesticiden. Bijen en hommels bestuiven driekwart van de belangrijkste landbouwgewassen. Een paar voorbeelden: appels, citrusvruchten, tomaten, druiven, olijven, bonen, komkommers, noten en kruiden. In geld uitgedrukt zijn bijen en hommels wereldwijd € 265 miljard per jaar waard. Voor de natuur zijn bestuivende insecten nog onmisbaarder: 94 procent van alle bloeiende planten op aarde is afhankelijk van deze diertjes.

Kees Kodde, woordvoerder van Greenpeace: “Een aantal van de geteste planten wordt nota bene aangeprezen door de tuincentra als bijvriendelijk. Het gif dat op deze planten gespoten wordt, verspreidt zich in ons milieu en ons oppervlaktewater en de bijen en andere insecten gaan voor de bijl. Dit kan alleen stoppen als de sierteeltsector deze bestrijdingsmiddelen in de ban doet, de overheid ze verbiedt én dat verbod handhaaft. Tuincentra moeten van telers eisen dat ze deze gifstoffen niet langer gebruiken en inzetten op gifvrije ecologische landbouw.”

Greenpeace start vandaag een petitiecampagne gericht op Intratuin. Intratuin is de marktleider onder de tuincentra en komt als slechtste uit het onderzoek. Greenpeace roept Intratuin op uitsluitend nog bloemen en planten te verkopen die niet met schadelijke pesticiden behandeld zijn. Greenpeace vraagt de Voedsel- en Warenautoriteit NVWA handhavend op te treden tegen de illegale middelen.

Bekijk de uitzending van Radar of lees alle testresultaten in het rapport Gifplanten in het tuincentrum.