In mei en juni 2001 stofzuigde Greenpeace in 100 Nederlandse huishoudens. Een extern laboratorium onderzocht dit huisstof op giftige stoffen. Uit analyse van de monsters bleek dat in vrijwel alle huishoudens POP’s (Persistent Organic Pollutants) aanwezig waren. Dit rapport beschrijft het onderzoek en de uitkomsten daarvan. Een aparte pdf geeft in een tabel de onderzoeksresultaten weer.
Auteur: Greenpeace Nederland

Omschrijving: POP’s zijn giftige stoffen die nauwelijks afbreken. Ze blijven langdurig in het milieu en hopen zich op in de voedselketen. POP’s zitten in veel dagelijkse producten als tapijt, verf, televisies, cosmetica en computers. Ze lekken daaruit tijdens de productie, het gebruik en in de afvalfase.

Het Nederlandse huisstof is onderzocht op onder meer ftalaten, broomhoudende vlamvertragers en organotinverbindingen. Ftalaten worden veel toegepast als weekmakers in PVC-producten. Broomhoudende vlamvertragers zitten in vrijwel alle elektrische apparaten. Een beruchte organotinverbinding is TBT, dat wordt gebruikt als algenwerend middel in scheepsverf.

Aantal pagina’s: 16

gif-in-huisstof