De Animal Sciences Group van de Universiteit van Wageningen heeft in opdracht van Greenpeace onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om soja in het menu van de Nederlandse melkveehouderij te vervangen. Soja wordt gebruikt als goedkope bron van eiwitten die belangrijk zijn in de melk- en vleesproductie.

Auteur: Animal Sciences Group/Greenpeace

Omschrijving: Greenpeace liet dit onderzoek verrichten omdat de huidige productie van soja zeer milieuonvriendelijk is. De grootschalige teelt van soja in Zuid-Amerika draagt in grote mate bij aan ontbossing. Er worden veel bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt. Bij de teelt wordt vaak gebruik gemaakt van genetisch gemanipuleerde sojavariëteiten die resistent gemaakt zijn tegen bestrijdingsmiddelen. Deze gentech-soja maakt boeren afhankelijk van bestrijdingsmiddelen en zet aan tot nog grootschaliger landbouw in monocultures. Ook vormen deze gentech-gewassen een directe bedreiging voor de biodiversiteit, omdat ze zich kunnen ontwikkelen tot een plaag.

Het onderzoek wijst uit dat het krachtvoergebruik – en dus de noodzaak van soja in het veevoer – kan worden teruggedrongen door simpele maatregelen zoals bijvoorbeeld het voeren van meer vers materiaal. Van alle ruwvoeders is gras namelijk superieur in de productie van eiwit. Kortom: de koeien kunnen terug de wei in. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat in Nederland geteelde lupine, veldbonen en erwten, de plaats van soja kunnen innemen. Dit is bovendien goed voor de Nederlandse boeren. Een ander duurzaam alternatief is het gebruik van soja dat geteeld is volgens de zgn. Basel-criteria.

Aantal pagina’s: 37

haalbaarheid-vervanging-soja-i