Veel elektronisch afval uit Nederland en andere westerse landen wordt geëxporteerd naar Ghana. Daar komt het terecht op schrootmarkten en wordt de apparatuur op gevaarlijke wijze gerecycled, waarbij er giftige stoffen vrijkomen.


Cover rapport ‘E-waste Ghana’

Auteur: Greenpeace

Omschrijving: Onderzoekers van het Greenpeace laboratorium in Exeter vonden in de bodemmonsters van de schrootmarkten in Ghana grote hoeveelheden schadelijke stoffen, waaronder lood, dioxines en weekmakers. Deze stoffen zijn erg gevaarlijk, met name voor de kinderen die op de schrootmarkten werken.

Aantal pagina’s: 24

ghana-chemical-contamination-a