In dit (Engelstalige) rapport doet Prof. dr. P.J.J. Sauer van het Academisch Ziekenhuis Groningen verslag van het bloedonderzoek, dat in 2004 plaatsvond op initiatief van Greenpeace. Zijn belangrijkste conclusie: de Nederlandse bevolking staat bloot aan uiteenlopende chemische stoffen.

Auteur: Meijer, Lisethe, M.D., Peters, Ruud JB, Ph.D., Sauer, Pieter JJ, M.D., Ph.D.

Omschrijving: In 2004 lieten 91 Nederlandse vrijwilligers hun bloed testen op de aanwezigheid van schadelijke stoffen. Het gaat om ftalaten, broomhoudende vlamvertragers, organotinverbindingen, synthetische muskverbindingen, alkylfenolen en bisfenol-A. Onderzoeksinstituut TNO-MEP analyseerde de bloedmonsters. Professor Sauer leidde het onderzoek.

Zijn belangrijkste conclusies: 1. In álle bloedmonsters zijn meerdere van de onderzochte stoffen aangetroffen. 2. De gehaltes van sommige stoffen liepen sterk uiteen – de meest voor de hand liggende verklaring is dat de blootstellingen sterk verschillen. 3. Zodra een nieuwe stof wordt geïntroduceerd, is die vrijwel onmiddellijk aantoonbaar in mensen.

Aantal pagina’s: 18

man-made-chemicals-in-human-bl