Greenpeace heeft in maart/april 2003 het gebruik van azobé door de Nederlandse overheid geïnventariseerd.

Auteur: Greenpeace

Omschrijving: Greenpeace heeft in maart/april 2003 het gebruik van azobé door de Nederlandse overheid geïnventariseerd. Hiervoor is contact opgenomen met 9 directies van rijkswaterstaat, 22 dienstkringen, 13 waterschappen, 9 hoogheemraadschappen, 6 gemeentes, 1 provincie en 15 grote infrastructurele projecten. Deze instanties is gevraagd welke soorten hout ze hebben gebruikt in de laatste 3 jaar. Hiervan gaven 5 dienstkringen, 8 waterschappen, 5 hoogheemraadschappen, 2 gemeentes en 1 provincie aan in de laatste 3 jaar azobé te hebben gebruikt.

Deze lijst met projecten geeft geen volledig beeld van het azobé gebruik van de benaderde overheidsorganen, en zeker niet van het totale azobé gebruik door de overheid in Nederland. De lijst bewijst wel dat azobé nog steeds veelvoudig wordt toegepast door de overheid, ondanks het feit dat veel instanties aangeven zoveel mogelijk FSC hout te gebruiken, en op zoek zijn naar alternatieven voor azobé.

Aantal pagina’s: 5

overzicht-van-overheidsproject