Greenpeace heeft maandag 18 februari 2008 bezwaar ingediend tegen vergunningen voor veldproeven met gentechmaïs van Monsanto en Pioneer. Het Ministerie van VROM wil vergunningen verlenen aan deze twee gentech-giganten om ieder op vijf verschillende plekken in Nederland in het open veld te experimenteren met gentechmaïs.

Kaart met proefvelden gentechmaïs.

Auteur: Greenpeace

Omschrijving: In de bezwaarprocedure wordt samengewerkt met een groot aantal bijenhouders, Natuur en Milieu Flevoland, IVN Flevoland en biologische boeren. Greenpeace is tegen de proeven omdat ze een gevaar kunnen betekenen voor het milieu. Door de wind verspreiden de stuifmeelkorrels zich naar naastgelegen velden met natuurlijke maïs. Als er eenmaal gentech-vervuiling optreedt kan dit niet meer worden teruggedraaid. (Volledige nieuwsbericht)

Klik hieronder op ‘download pdf’ om de overzichtskaart met geplande locaties te bekijken.

overzicht-vergunningsaanvragen