Het Congobekken is het tweede grootste regenwoud op aarde. Illegale commerciële houtkap en -handel blijven dit gebied bedreigen. Europa en de VS hebben de handel in illegaal hout verboden, groot-importeur China nog niet.

Alle Chinese maatregelen voor de bestrijding van illegale houtkap zijn op vrijwillige basis. Het voortbestaan van de bossen is daardoor afhankelijk van de goodwill van de Chinese houthandelaren. Interviews en steekproeven in dit rapport laten zien aan dat deze goodwill veelal ontbreekt en dat zeker drie van de grootste Chinese importeurs ‘besmet’ zijn met illegaal gekapt hout.

Regenwoud behouden is een gedeelde verantwoordelijkheid

Het gebrek aan Chinese regelgeving ondermijnt de acties van andere betrokken landen om de handel in illegaal hout aan te pakken. Voor effectieve bescherming van het regenwoud in het Congobekken moet China wetgeving instellen die de handel in illegaal hout verbiedt en samenwerken met de andere grote importeurs, de VS en Europa.

Lees het volledige rapport Opportunity Knocks; how and why Chinese importers need to help fight illegal logging in the Congo Basin.