Zo’n 40 procent van het tropisch hardhout dat in Nederland gebruikt wordt – onder andere voor kozijnen – komt uit Maleisië. Om de duurzaamheid van hout te garanderen heeft de Nederlandse overheid in 2008, in goed overleg met belanghebbenden, criteria voor duurzaam hout opgesteld en een onafhankelijke toetsingscommissie (TPAC) in het leven geroepen. TPAC oordeelde in 2010 dat het Maleisisch hout-certificeringssysteem MTCS niet vodoet aan de Nederlandse criteria. Ondanks bilaterale afspraken die Nederland met Maleisië maakte naar aanleiding daarvan, blijkt uit onderzoek van onder andere Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds en het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken in juli dit jaar en een tussentijdse toetsing dat MTCS nog altijd niet voldoet.

In het rapport ‘Did MTCC implement the Netherlands-Malaysia agreement’ leveren we concrete bewijzen voor de nalatigheid van het MTCS. Zo worden grote delen bos nog altijd omgezet in rubber- of oliepalmplantages, landbouwgrond en infrastructuur met ernstige gevolgen voor de biodiversiteit. De rechten van inheemse volken (zoals de Orang Asli) worden geschonden, rapporten zijn niet openbaar en geografische kaarten van slechte kwaliteit. De grootte en grenzen van gebieden zijn daardoor niet nauwkeurig te beoordelen, terwijl dit aan de basis staat van duurzaam bosbeheer.

De organisaties wijzen TPAC erop dat het beter moet kijken naar de praktische uitvoering van de systemen en dat het bos verwoesten voor de aanleg van plantages en de rechten van inheemse volken veel zwaarder moeten meewegen. Inmiddels erkent TPAC dat MTCS geen garantie biedt voor duurzaamheid. Nu is het zaak dat TPAC de lat hoog blijft leggen voor wat echt duurzaam geproduceerd hout is.

In haar brief van 2 oktober aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Mansveld weten dat zij van plan is het MTCS-keurmerk het voordeel van de twijfel te geven en goed te keuren. Deze brief diende ze vervolgens op 8 oktober in tijdens het Algemeen Overleg Duurzaam Hout in de Tweede Kamer. Meerdere partijen waaronder Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie en PvdA waren zeer kritisch en hebben staatssecretaris Mansveld gevraagd haar redenering op papier te zetten en dit in een vervolgoverleg terug te laten komen. Wordt vervolgd dus.

Download hier het rapport:

2013-07-11 Did MTCC implement Dutch Malaysian agreement