Een duurzaamheidmeetlat voor biobrandstoffen

Kuwait Oil levert biobrandstoffen met de hoogste CO2 uitstoot. Dit komt doordat Kuwait Oil biodiesel bijmengt die grotendeels afkomstig is uit voedselgewassen. Deze brandstoffen zijn nauwelijks beter dan fossiele brandstoffen. Dit blijkt uit een ranglijst van oliemaatschappijen.

De ranglijst brengt de verschillen in duurzaamheid van de biobrandstoffen die oliemaatschappijen bijmengen in kaart. Wettelijk zijn oliemaatschappijen verplicht om biobrandstof bij te mengen. In 2012 lag dat percentage op 4,5 procent. Jaarlijks loopt dit percentage op naar 10 procent in 2020. Biobrandstoffen uit voedselgewassen reduceren nauwelijks CO2 terwijl biobrandstoffen uit afval, zoals gebruikt frituurvet, wel klimaatwinst opleveren. Voor biodiesel geldt zelfs dat biodiesel uit afval 10 keer zoveel CO2 reduceert als biodiesel uit voedsel. Hoe duurzamer de biobrandstof, hoe hoger de positie in de ranglijst van oliemaatschappijen. Het doel van de ranglijst is om meer transparantie te bieden in de aard en herkomst van biobrandstoffen en zo oliemaatschappijen te stimuleren om hun biobrandstoffen te verduurzamen. Dat werkt: vorig jaar had Esso een slechte score, maar dit jaar laat Esso verbetering zien door meer biobrandstoffen uit afval in te zetten.

Biofuels on the Dutch market