Wat kan en moet de Nederlandse overheid doen, om de kap van en handel in illegaal hout tegen te gaan? Dit rapport inventariseert de huidige rollen van Nederland en de Europese Unie. En het doet aanbevelingen voor een actief beleid: concrete en effectieve maatregelen die de Nederlandse overheid kan nemen.

Auteur: AIDEnvironment

Omschrijving: Ongeveer 50% van de Nederlandse handel in tropisch en Russisch hout is illegaal hout. Consumentenlanden als Nederland wassen dit hout daarmee wit. Bovendien houden ze de vraag naar illegaal hout in stand. Banken – ook uit Nederland – zijn betrokken bij financieringen in industrieën die illegaal hout (laten) kappen. Nederland is dus deel van het probleem.

Nederland heeft zich weliswaar uitgesproken tegen illegaal hout, maar kent geen actief beleid. De EU ontwikkelt een Actieprogramma tegen illegale houtkap en -handel. In ‘Illegaal hout’ worden vier maatregelen voorgesteld, waarin de rollen van Nederland en de EU elkaar optimaal aanvullen. Het rapport werd geschreven in opdracht van Greenpeace Nederland, NL-IUCN, Milieudefensie en Wereld Natuur Fonds.

Aantal pagina’s: 38

illegaal-hout-de-verantwoord