Dit rapport van Greenpeace UK (Engelstalig) inventariseert de mogelijke gezondheidseffecten van schadelijke stoffen. De chemische industrie is spectaculair gegroeid in de laatste 50 jaar. Dat leverde handige gebruiksartikelen op, maar ook talloze schadelijke stoffen. Stoffen die steeds vaker in verband worden gebracht met de toename van niet-infectieziekten in de geïndustrialiseerde wereld. Kanker, groeistoornissen, verminderde vruchtbaarheid, verzwakte afweersystemen.
Cover rapport ‘Human Impacts of Man-made Chemicals’Auteur: Greenpeace UK

Omschrijving: Het gaat niet alleen om ‘oude bekende’ stoffen als dioxinen en PCB’s. Maar ook om later in omloop gebrachte chemicaliën als ftalaten, broomhoudende vlamvertragers en organotinverbindingen. Schadelijke stoffen die zijn verwerkt in talloze dagelijkse producten, van schoonmaakmiddelen tot meubilair. Vaak zijn het notoire hormoonverstoorders. Verontrustend aan hormoonverstorende stoffen is dat ze vooral schade kunnen aanrichten in de kwetsbaarste ontwikkelingsstadia van mensen: als ongeboren vrucht in de baarmoeder en tijdens de eerste jaren van het leven.

De Europese Unie (EU) ontwikkelt een nieuw chemicaliënbeleid. Belangrijke vernieuwing ten opzichte van de huidige wetgeving is de vaststelling van een groep ‘zeer ernstige zorg’ stoffen. In het oorspronkelijke voorstel van Eurocommissaris Wallström worden deze stoffen uitgebannen. Producenten moeten ze vervangen door onschadelijke alternatieven. Onder druk van de (chemische) industrie is dit voorstel sterk afgezwakt. Dit rapport laat zien waarom strenge regelgeving hard nodig is, die ons beschermt tegen de voortdurende blootstelling aan schadelijke stoffen.

Aantal pagina’s: 17

human-impacts-of-man-made-chem