Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking,
De Europese Commissie heeft aangegeven voor het einde van het jaar het mandaat te
willen vaststellen om onderhandelingen te kunnen starten voor de oprichting van een
Multilateraal Investeringshof (MIC). U hebt hier inmiddels een BNC-fiche over ontvangen van het ministerie.

Ondergetekende organisaties roepen op tot:

A. Aanscherping van het onderhandelingsmandaat

B. Nadere randvoorwaarden

Download de gehele brief:

Brief NGOs inzake MIC