Een (Engelstalig) Greenpeace-rapport over de wettelijke aansprakelijkheid van bedrijven bij milieumisdrijven. Met 37 voorbeelden van milieumisdrijven, zoals de giframp in Bhopal.

Auteur: Greenpeace International

Omschrijving:
Greenpeace publiceerde dit rapport in de aanloop naar de VN-Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg, september 2002. In het rapport staan voorbeelden van milieumisdrijven door bedrijven uit verschillende sectoren: chemische industrie, houtkapindustrie, biotechnologiebedrijven, nucleaire industrie en oliemaatschappijen.

Greenpeace roept regeringen op bedrijven wettelijk aansprakelijk te stellen voor de milieuschade die ze aanrichten. Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Daartoe stelt Greenpeace de ‘Bhopal Principles’ op. Tien uitgangspunten waarmee overheden en bedrijven een verantwoordelijk mens- en milieuvriendelijk beleid kunnen voeren. De principes zijn genoemd naar de ergste chemische milieuramp ooit, in het Indiase Bhopal (1984).

Voorbeelden in het rapport zijn onder meer Shell in Brazilië (pesticiden), het Tsjechische Spolana (dioxines en kwik), Hazim in Kameroen (illegale houtkap) en het Britse Sellafield (nucleaire lozingen).

Aantal pagina’s: 147

corporate-crimes-the-need-fo