Het onlangs door de EU aangekondigde tijdelijke verbod op 3 voor bijen
gevaarlijke bestrijdingsmiddelen blijkt in Nederland nauwelijks iets
voor te stellen. In totaal wordt jaarlijks zo’n 20.000 kilo van deze
stoffen gebruikt. Hiervan valt slechts 15% onder het Moratorium.

Rapport gebruik neonicotinoïden in NederlandHet Centrum voor Landbouw & Milieu onderzocht in opdracht van Greenpeace voor welke teelten en toepassingen in Nederland he tijdelijke verbod geldt en hoeveel kilo van de drie neonicotinoïden in de gewassen gebruikt wordt.

 

 Lees het rapport van CLM hier