Wat is jouw boodschap aan het kabinet? Door heel Nederland stelden we mensen deze vraag. We kregen veel mooie en persoonlijke reacties, van de 11-jarige Jezley tot Joos Ockels, de vrouw van ruimtevaarder Wubbo Ockels. Vrijdag 26 juni hingen we de berichten aan een rode draad bij de Tweede Kamer in Den Haag. En kamerleden ontvingen een boek met alle boodschappen ter inspiratie voor tijdens hun vakantie. Ben je benieuwd naar wat mensen schreven aan het kabinet?

Op 26 juni brachten actievoerders van Greenpeace, Milieudefensie en De Goede Zaak persoonlijke berichten aan het kabinet naar Den Haag (Foto: Frank van Beek).

Jezley (11 jaar): ‘Als de volwassenen zo doorgaan…’

‘Omdat later alle problemen bij de generatie van nu komen te liggen; als de volwassenen zo doorgaan, is er voor ons geen kans meer om te leven.’

Joos Ockels: ‘Ook ons ruimteschip heeft aandacht, zorg en onderhoud nodig’

‘Elke astronaut wordt getraind en is doordrongen van het feit om heel goed voor zijn ruimteschip te zorgen. Het is immers maar een heel dun laagje metaal wat je scheidt van de dood in de ruimte. In de ruimte kan je niet leven. In die situatie kijkend naar de Aarde, ervaar je dat ook die Aarde een ruimteschip is en dat de mensen allemaal astronauten zijn. Ook ons ruimteschip heeft aandacht, zorg en onderhoud nodig.’

Femke Sleegers: ‘Geef de jeugd haar horizon terug’

‘Gebruik de steunmiljarden en de laatste maanden van uw kabinetsperiode om nieuwe vrienden te maken. Jonge vrienden. Geef de jeugd haar horizon terug.’

Alun (16 jaar): ‘Bedrijven die Corona-geld willen, moeten meer doen voor het milieu’

‘Ik vind dat er bepaalde regels moeten komen voor bedrijven als deze het Corona-geld willen krijgen. Ik vind dat ze meer moeten doen voor het milieu. Dit zou mogelijk kunnen zijn door bepaalde maatregelen te binden aan het ontvangen van het Corona-geld. Dit houdt in dat bedrijven hun CO2 uitstoot moeten verminderen en bijvoorbeeld moeten investeren in groene energie.’

Jolanda: ‘Stop geld in heel veel groene beroepen’

‘De enorme bezuinigingen in de zorg raken vooral hele kwetsbare mensen. Ik zou niet willen dat al deze mensen en ik straks de dupe zijn van een volgende crisis. Laten we in plaats van heel veel geld te pompen in vervuilende grote bedrijven, dit stoppen in heel veel groene beroepen.’

Roel: ‘Niet belastingontwijkende multinationals, maar gewone mensen’

‘Deze crisis biedt een kans om het in de toekomst anders te doen. De mogelijkheid om het goed gespaarde geld dus op een eerlijke manier uit te geven, dat wil zeggen niet aan belastingontwijkende multinationals maar aan gewone mensen, is zeker nu aanwezig. Wat een kans!’

Onze kijk op de crisis

Wil je meer berichten aan het kabinet lezen? Lees hier de verzameling ‘Onze kijk op de crisis’ die we vrijdag 26 juni bezorgden bij leden van de Tweede Kamer.

download pdf
Kabinet, zet de crisis-miljarden groen en eerlijk in!

Miljarden euro’s worden nu vrijgemaakt. Ik wil dat deze noodinvesteringen slim gebruikt worden: we houden niet de grote vervuilers uit de wind, maar zetten we ons geld in om mensen en natuur te beschermen.

Doe mee