De rechter oordeelde dat de overheid geen klimaatvoorwaarden hoeft te stellen aan de staatssteun voor KLM. Dat is de uitspraak in ons kort geding tegen de overheid. Helaas kan de overheid KLM nu door laten gaan met vervuilen. Het is duidelijk dat de klimaatafspraken voor de luchtvaart te kort schieten, de rechter begrijpt dat wij daar kritisch over zijn. Daarom motiveert deze uitspraak ons om dubbel zo hard actie te blijven voeren. Want dat actie nodig is, maakt deze uitspraak opnieuw duidelijk. 

De uitspraak van de rechtbank

In het vonnis van de rechtbank wordt verwezen naar de internationale afspraken voor de luchtvaart. In het vonnis staat: ‘Dat Greenpeace kritisch is over de doelen die tot op heden in internationaal verband zijn gesteld valt te begrijpen. Het is niet aan de voorzieningenrechter, die de aanpak van de Staat sowieso slechts terughoudend kan toetsen, maatregelen te treffen die verweven zijn met dit internationale besluitvormingsproces’. Het volledige vonnis kun je teruglezen op rechtspraak.nl

Overheid laat KLM doorgaan op oude voet

Door KLM met €3,4 miljard te steunen zonder goede klimaatvoorwaarden, wakkert de overheid de klimaatcrisis alleen maar verder aan. De maatregelen van de overheid schieten te kort, maakten we tijdens de zitting in de rechtbank duidelijk. 

De luchtvaart wordt voorgetrokken 

Ieder bedrijf in Nederland moet minder CO2 uitstoten, maar de luchtvaart wordt uitgezonderd. Terwijl KLM één van de grootste vervuilers van Nederland is. 7% van de Nederlandse uitstoot wordt door KLM de lucht in gepompt. Als de overheid deze grote vervuiler nu niet aanpakt door klimaatvoorwaarden te stellen, wanneer dan wel?

Druk op de overheid blijft

Onze oproep aan het kabinet is duidelijk: zet de corona-miljarden groen en eerlijk in. Al meer dan 90.000 mensen steunen die oproep. En dat zijn niet alleen mensen zoal jij en ik: ook experts pleiten voor groen herstel

Een recente enquête laat zien dat 71% van de ondervraagden de positieve effecten op het klimaat, die voortkomen uit de corona crisis, wil vasthouden. Bijna de helft is zelfs bereid daar het eigen reisgedrag op aan te passen. Minder vluchten is dus een logische keuze.

Klimaatvoorwaarden zijn essentieel 

Het is onbegrijpelijk dat het kabinet het brede draagvlak voor groen herstel negeert. Terwijl minister Hoekstra dreigde de staatssteun in te trekken omdat piloten geen loon inleveren, steekt hij geen vinger uit voor het klimaat.

Klimaatvoorwaarden zijn essentieel om te zorgen dat KLM’s CO2-uitstoot elk jaar daalt, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Het aantal vluchten kan flink omlaag. Dat er nog iedere dag vluchten vertrekken naar Brussel en Parijs is onacceptabel in de klimaatcrisis.

We blijven in actie komen

Goed klimaatbeleid voor de luchtvaart ontbreekt, dat maakt deze uitspraak opnieuw duidelijk. Maar dit kunnen we veranderen, samen met jou en iedereen die deze zaak steunt. Zo motiveert deze uitspraak ons om dubbel zo hard in actie te blijven komen.