Doe mee

Greenpeace heeft een groot bouwbord in Hurwenen geplaatst, om aandacht te vragen voor de investeringen van de Rabobank in een geitenbedrijf. Waarom hebben we dit gedaan? Voor ons laten dit soort investeringen zien wat er werkelijk schuilgaat achter het duurzame imago dat de bank zichzelf aanmeet. Eerder publiceerden we het ‘Zwartboek foute Rabo investeringen’ waar de uitbreidingsplannen van deze geitenhouder ook in beschreven staan. 

Zorgen over gezondheidsproblemen

De geiten-problematiek werd uitgelicht in de Zembla documentaire ‘Ziek van geiten’ en leidde tot Kamervragen aan de minister van LNV en VWS. Het bedrijf heeft nu plaats voor 7.000 geiten en na de voorgenomen staluitbreiding moet het bedrijf plaats bieden voor 13.000 geiten. Dit is zorgwekkend omdat gezondheidsspecialisten van het RIVM vaststelden dat mensen die in de buurt van geitenboerderijen wonen meer kans op longontsteking hebben. Het is begrijpelijk dat de bewoners van Hurwenen/Rossum zich zorgen maken over de uitbreidingsplannen van de geitenstal in hun leefomgeving. Ook de Q-koorts epidemie die vele slachtoffers heeft gemaakt ligt niet ver in het verleden. Juist in deze regio werden veel mensen met deze ziekte besmet.

Eerdere acties tegen vee-investeringen van de Rabobank

Greenpeace kwam eerder in het zuiden van het land samen met de Brabantse Milieufederatie en het Burgerplatform Minder Beesten in actie tegen de lokale gevolgen van de vervuilende vee-investeringen van de Rabobank. Daar plaatsten we vergelijkbare bouwborden bij drie locaties waar de Rabobank financieel bij betrokken is. Het ging om de bouwplannen van een megastal voor 16.000 varkens in Oirschot, een mestfabriek in Oss en een veefabriek met maar liefst 21.000 varkens en meer dan 60.000 ton mestvergisting in Horst. Lokale en regionale organisaties verzetten zich hier al lange tijd tegen de gevolgen van de vee-industrie. 

Steun deze actie en teken de petitie

Greenpeace staat, net als in Oss, zij aan zij met lokale bewoners in hun strijd tegen de gemeente die de bouwvergunning heeft goedgekeurd en wijst tegelijkertijd de Rabobank op de recente uitspraak dat ze geen projecten zullen financieren waar maatschappelijke ophef over bestaat. Wij voeren deze ludieke actie om het investeringsbeleid van de Rabobank aan de kaak te stellen, niet om de geitenboer met de bouwplannen te bekritiseren. We vragen de bank om de investeringen in de vee-industrie te stoppen, samen met boeren te werken aan de omschakeling naar ecologische landbouw met minder dieren en haar politieke invloed te gebruiken om deze broodnodige verandering aan te jagen.

Jouw stem is daarbij ook nu ongelofelijk belangrijk. Teken daarom meteen de petitie

Hier lees je meer over onze campagne tegen de investeringen van de Rabobank in de vee-industrie.