De Rabobank financiert klimaatverandering, achteruitgang van de natuur, gezondheidsproblemen en dierenleed. Dat is, in een notendop, de conclusie van Greenpeaceonderzoek naar de waarheid achter de slogan van deze boerenbank: Growing a better world together.

Lees hier meer in het rapport ‘De vleeskoorts van de Rabobank’.

Planeet en klimaat onder druk

De vee industrie in ons land bevindt zich op een kruispunt van verschillende crises: maar liefst 12% van alle broeikasgassen wordt door de veehouderij uitgestoten, de monotone weides met hoog productief gras worden een steeds saaiere bedoening voor de natuur en de uitstoot door mest brengt schade toe aan de natuur. Het enorme landgebruik voor veevoer zorgt (indirect) voor ontbossing.

De hoeveelheid vlees die we consumeren is ongezond, daarnaast brengt de industrie nog een reeks andere gezondheidsgevaren zoals dierziekten met zich mee. De ministapjes die de industrie zet in de verbetering van het dierenwelzijn zijn nog mijlenver van een echt diervriendelijke dierhouderij.

Tot slot is de schaalvergroting en intensivering voor de boeren en hun gezinnen zélf een probleem – het aantal boeren is in 18 jaar bijna gehalveerd en meer dan 40% van de boeren die nog over zijn, leeft onder de armoede grens

Dat moet anders: Minder dieren, en toe naar ecologische dierhouderij en landbouw.

Als ‘boerenbank’ investeert de Rabobank veel geld in de vee-industrie – maar liefst 85% van de Nederlandse agro industrie wordt gefinancierd door deze bank. Maar de bank investeert daarmee in een failliet systeem, zoals ook financieel analisten steeds luider roepen. Investeren in deze ‘vleeszeepbel’ gaat ten koste van alles waarvoor de Rabobank zegt te staan. Terwijl wetenschappers de alarmbel luiden en waarschuwen voor de grote noodzaak van krimp van de veestapel, lijkt Rabobank nog in de ontkenningsfase.

De bank ziet de voorspelde groei van de vleesconsumptie zelfs als een marktkans. Rabo investeert ondanks veel maatschappelijk verzet veel geld in nieuwe veefabrieken. Ondertussen wordt de vraag naar vleesvervangers steeds groter en de biologische sector is in Nederland in vergelijking met andere Europese landen nog heel klein – mooie kansen voor Rabobank om te groeien, vindt Greenpeace.

‘Growing a better world together’. Groei jaagt de Rabobank zeker na, een betere wereld duidelijk (nog) niet.

Daarom vraagt Greenpeace aan de Rabobank:

1 De financiering van de vee-industrie  te stoppen;

2 Te investeren in ecologische landbouw met minder dieren en meer plantaardige productie. Werk samen mét de boeren een strategie uit om het tij te keren en geef dit een concrete plek in het verlenen van kredieten;

3 De grote invloed op politiek, beleid, wetenschap, boeren en de voedselketen ten goede aan te wenden en leiderschap te nemen om een echt betere wereld mogelijk te maken.