Een ongelofelijke steun in de rug, zo voelt de uitspraak die de Hoge Raad vanmorgen deed. Het kabinet is nu verplicht de uitstoot van broeikasgas terug te dringen. Een ware zegen, met winst voor iedereen: schonere lucht en minder vervuiling.

Urgenda procedeert al jaren: en krijgt wederom gelijk

We zijn heel trots en dankbaar voor de vasthoudendheid van Urgenda. De uitspraak legt extra druk op de overheid, die nu echt aan de slag moet. Dat er op zo’n korte termijn fors moet worden ingegrepen heeft de regering uitsluitend aan zichzelf te danken. 

Dit vonnis is 4 jaar lang niet serieus genomen door de opeenvolgende kabinetten Rutte. In 2015 won Urgenda voor het eerst en dat vonnis werd in 2018 bevestigd door het Haagse Gerechtshof, maar opnieuw ging de regering in cassatie.

Talloze maatregelen om uitstoot te verminderen

Het sluiten van kolencentrales en megastallen zijn maatregelen die voor de hand liggen, maar die de regering telkens voor zich uitschuift. Ook kan het argument dat er niet genoeg oplossingen zijn direct van tafel worden geveegd: Urgenda heeft meer dan 50 maatregelen in kaart gebracht.

Ook Greenpeace voert al jaren juridische procedures tegen grote vervuilers of overheden die door slecht milieubeleid de rechten van mensen schenden. Zoals in Noorwegen, Zwitserland, de Filippijnen en Duitsland. Greenpeace heeft zich ook aangesloten bij de klimaatrechtszaak tegen Shell. Voor al deze rechtszaken is dit vonnis van de Hoge Raad een ongelooflijke steun in de rug! Dank Urgenda!