Uit een peiling van Kieskompas blijkt dat mensen door de coronacrisis welzijn belangrijker gaan vinden dan welvaart. Ongeacht de politieke voorkeur is er een ruime meerderheid die hoopt dat we samen ook na de coronacrisis meer belang hechten aan welzijn. Tegelijkertijd vreest een ruime meerderheid van de Nederlanders dat de klimaatcrisis nog ingrijpender zal zijn dan de coronacrisis. De peiling is in onze opdracht onder ruim zesduizend mensen uitgevoerd.

Draagvlak voor staatssteun aan sectoren

Door de coronapandemie werken we vanuit huis, volgen onze kindereren thuis lessen en werkt de zorg harder dan ooit. Sommige mensen maken zich zorgen om hun baan en inkomen. Om de klappen op te vangen, is er veel financiële hulp van de overheid nodig. Aan de respondenten werd onder andere de vraag gesteld onder welke sectoren de staatssteun verdeeld moet worden. Bijna iedereen vindt dat er staatssteun naar de zorg moet. Ook het onderwijs, de horeca, duurzame landbouw en de wetenschap zijn sectoren die volgens de ondervraagden staatssteun zouden moeten krijgen. 

De banken eindigen als keuze voor staatssteun helemaal onderaan, gevolgd door industriële landbouw en de luchtvaart. Juist de banken, die na de financiële crisis in 2008 konden rekenen op miljarden van de overheid, hebben geen krediet bij het publiek. Ook Schiphol en KLM die als  een van de eerste bedrijven om hulp vroegen, krijgen met 7,4% maar weinig steun van de ondervraagden. Van de ondervraagden vindt 7 op de 10 dat bedrijven die staatssteun ontvangen geen mensen mogen ontslaan.

Belang van natuur

De coronacrisis lijkt bovendien ook impact te hebben op de leefstijl van veel Nederlanders. Vanwege de epidemie overwegen mensen in de toekomst meer lokaal eten te kopen, minder vlees te eten en minder te reizen. Ook toont de coronacrisis volgens tweederde van de ondervraagden aan wat de nadelige gevolgen van globalisering zijn, naast het belang van natuur voor Nederlanders. Een overgrote meerderheid vindt dat de Nederlandse overheid ook tijdens de coronacrisis veel aandacht moet blijven besteden aan het beschermen en herstellen van onze natuur. Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat we minder kwetsbaar voor crises als deze worden door anders om te gaan met dieren. Tegelijkertijd verwacht ruim de helft van de Nederlanders dat zonder ingrijpende maatregelen klimaatverandering een nog groter probleem wordt dan de coronacrisis.

Daarom zeg ik: Stel harde voorwaarden aan steun voor grote vervuilers zodat het geld op een sociale en duurzame manier wordt besteed. Investeer juist nu in oplossingen voor een groene en eerlijke economie. Op die manier kunnen we samen aan een veerkrachtige samenleving bouwen. Waarin we de klimaatcrisis aanpakken en natuur centraal stellen. Om pandemieën als corona te voorkomen moeten we stoppen met het slopen van onze ecosystemen.

Kabinet, zet de crisis-miljarden groen en eerlijk in!

Miljarden euro’s worden nu vrijgemaakt. Ik wil dat deze noodinvesteringen slim gebruikt worden: we houden niet de grote vervuilers uit de wind, maar zetten we ons geld in om mensen en natuur te beschermen.

Doe mee