Forest Crime File: Corporate Crimes, april 2003
Nederlandstalige publicatie over illegale houtkap door het houtbedrijf Wijma in Kameroen.

Auteur: Greenpeace, Forests Monitor, CED

Omschrijving: “Wijma heeft concessies in Afrika en zet zich in om aan alle relevante houtkapregels te voldoen.” Wijma website

“Wijma zet zich ook in voor een optimale omgang met het milieu waar dat praktisch uitvoerbaar is.” Wijma Milieubeleid

In zijn bedrijfsliteratuur claimt het Nederlandse houtkapbedrijf en houthandelaar Wijma veelvuldig dat hun hout milieuvriendelijk en onder goede sociale omstandigheden wordt geproduceerd. Toch maakt Wijma zich niet alleen schuldig aan de aankoop van hout van beruchte houtkapbedrijven in Afrika, maar ook aan illegale houtkap in Kameroen.

In april 2002 kwam Greenpeace met bewijzen voor Wijma’s illegale kapactiviteiten in Kameroen. In aanvulling daarop gaven Greenpeace en Forests Monitor informatie over illegale houtkap door Wijma in augustus vorig jaar. Wijma beweert dat het hier op zichzelf staande incidenten betrof.

Echter, in maart 2003, kwamen onderzoekers van het Centre pour l’Environnement et le Developpement (CED), Forests Monitor en Greenpeace met nog meer bewijzen van de illegale praktijken van dit bedrijf. Gezamenlijk veldwerk toonde aan dat Wijma zijn legaal toegewezen kapvergunning VC 09-04-59 heeft gebruikt voor houtkap in een veel groter gebied, ruim buiten de officiële grenzen van het vergunningsgebied. Door gebruik te maken van Global Positioning System (GPS)-coördinaten konden de onderzoekers het bestaan aantonen van een illegaal wegennet, houtopslagplaatsen en van achtergelaten boomstammen in een gebied van zo’n 14 km2.

Geconstateerd werd dat een aantal van de illegaal gekapte boomstammen waren voorzien van Wijma’s legale kapcode VC 09-04-59, een frauduleuze manier om illegaal hout ‘wit te wassen’ via de houthandel. Ook werd door deze onderzoeken aangetoond dat de illegale houtkap van Wijma destructief was en gepaard ging met grote verspilling, wat resulteerde in grote ecologische schade.

Het leidde ook tot aanzienlijke economische schade voor de regering van Kameroen en bracht grote economische en sociale schade toe aan de lokale gemeenschappen. De eerste schattingen zijn dat het illegaal geproduceerde hout een waarde (FOB-waarde) vertegenwoordigt van 1,5 miljoen euro (1 miljard FCFA) . De wegenaanleg vernietigde de plantages en daarmee de bron van inkomsten van tenminste 27 plaatselijke dorpsbewoners. Deze boeren zijn afhankelijk van deze gewassen als bron van voedsel en inkomsten en hebben geen enkele schadevergoeding ontvangen. CED, Forests Monitor en Greenpeace houden Wijma verantwoordelijk voor de ontstane schade en zijn van mening dat deze de regering van Kameroen en de lokale bevolking daarvoor volledig schadeloos moet stellen.

Aantal pagina’s: 9

kettingzaagcrimineel-wijma