Op 21 september jl. trad CETA – het handelsverdrag tussen de EU en Canada – voorlopig in werking. Dat betekent dat 90% van CETA wordt geactiveerd voordat het is geratificeerd door de parlementen van de EU lidstaten. Maar deze parlementen kunnen er nog altijd voor kiezen om CETA af te wijzen en dan zal het akkoord in zijn geheel worden verworpen. Voordat onze parlementsleden een beslissing nemen, moeten zij aantal kritische vragen beantwoorden over CETA en de gevolgen daarvan voor de toekomst van ons voedsel en de landbouw in Europa.

Net als alle handelsverdragen verwijdert CETA veel tarieven om de internationale handel te stimuleren. Maar CETA gaat veel verder en maakt het mogelijk om het binnenlands beleid in de EU en Canada te beïnvloeden om de kosten nog verder drukken en de regelgeving te beperken. Dit zorgt ervoor dat de standaarden voor landbouw en voedsel worden verlaagd met als doel meer handel te drijven, ten koste van een betere bescherming van de gezondheid van mens en dier.

De volgende standaarden liggen onder vuur:

  • Beperkingen op het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s), groeihormonen en antimicrobiële chemische spoelmiddelen bij de vleesproductie. 
  • Regels met betrekking tot de oorsprongsetikettering voor vlees en andere voedingsproducten.
  • Beperkingen op het klonen van dieren en hun nakomelingen en het etiketteren en de traceerbaarheid daarvan in het Europese voedselsysteem. 

Drie rapporten en een samenvatting van Greenpeace en IATP, die grote problemen met betrekking tot voedsel en landbouw in CETA blootleggen:

Samenvatting

CETA en voedselveiligheid

Hoe CETA de oorsprongsetikettering (COOL) van voedsel bedreigt

CETA en het Europees verzet tegen klonen

Deze publicaties werden met dit persbericht gepubliceerd.