Op 24 april kondigde het kabinet maatregelen aan voor minder CO2- en stikstofvervuiling. Terwijl de ongekende droogte deze maand ons confronteert met de klimaatcrisis, laat de schone lucht nu ook zien dat het anders kan. Zijn deze nieuwe maatregelen wat nodig is om de klimaat- en biodiversiteitscrisis in te dammen? Ik heb het voor je op een rij gezet:

Na treuzelen eindelijk maatregelen voor Urgenda-vonnis

Jarenlang treuzelde het kabinet. Maar nu maken ze eindelijk werk van het nakomen van de uitspraak in de Urgenda klimaatzaak. Zo komen er extra maatregelen om energie te besparen, in de industrie maar ook bij voor de koelkast in je keuken. Dit jaar moet de uitstoot van broeikasgassen 25% lager zijn. Het is de vraag of het kabinet de doel haalt, volgens Urgenda zijn de plannen niet genoeg. Ook moeten we nu goed opletten dat de CO2 uitstoot na de coronacrisis niet weer omhoog schiet.

Een slappe CO2-belasting

Weet je de klimaatmars nog vorig jaar? Met druk van ontzettend veel mensen zoals jij kregen we een CO2-belasting zodat de vervuiler eindelijk zou gaan betalen. Maar de CO2-belasting van het kabinet is een slappe hap, vol ontsnappingsroutes voor grote industriële vervuilers. Wij willen dat de grote vervuilers nu écht gaan betalen voor hun gigantische CO2-uitstoot.

Alle kolencentrales moeten dicht

De drie overgebleven kolencentrales moeten van het kabinet minder draaien, om het Urgendavonnis te halen. Dit besluit toont niet veel lef: de kolencentrales moeten natuurlijk definitief dicht. Dat besluit schuift het kabinet opnieuw voor zich uit. Midden in de klimaatcrisis kunnen we niet kolen blijven stoken. Voor werknemers moet het kolenfonds worden uitgebreid zodat ze op een duurzame plek aan de slag kunnen.

Stikstofplan is onvoldoende

Vandaag presenteerde het kabinet maatregelen om stikstof terug te dringen. Deze maatregelen zijn niet genoeg. Zo blijft de natuur achteruit gaan. Het voorstel biedt – in het beste geval – slechts de helft van de reductie die nodig is.

Yes! Statiegeld op kleine plastic flesjes

Het kabinet heeft bepaald dat er per 2021 statiegeld komt op kleine plastic flesjes. Dat is een grote mijlpaal in een jarenlange politieke strijd over statiegeld. En een flinke stap in de bestrijding van zwerfafval en dus plastic vervuiling. Dit voorkomt jaarlijks tot wel 90 miljoen plastic flesjes in het milieu.

Miljarden aan steun voor grote vervuiler KLM

Ook kondigde het kabinet aan dat het KLM met 2 tot 4 miljard overeind houdt. En dat komt bovenop de staatssteun die KLM al jarenlang krijgt: geen belasting op kerosine en een vrijstelling van BTW op vliegtickets. Nu de overheid te hulp schiet, moeten we klimaatvoorwaarden stellen aan deze steun. KLM kan haar enorme CO2-uitstoot omlaag brengen als het nu radicaal het roer omgooit. Het is tijd voor flink minder vluchten, te beginnen met het schrappen van alle zinloze korte afstandsvluchten, voor de toekomst van de luchtvaart en ons klimaat.

Nu moeten we kiezen voor een groene en eerlijke toekomst

Vandaag zet het kabinet een aantal mooie, een aantal halfslachtige en een aantal slechte stappen. De urgentie en ernst van de klimaat- en biodiversiteitscrisis dringt nog steeds niet door bij het kabinet. Juist nu we miljarden in de economie investeren, moeten we kiezen voor een groene en eerlijke toekomst voor iedereen.

Daarom roepen we samen het kabinet op om de crisis-miljarden groen en eerlijk te investeren. Doe je mee? Steun de oproep met jouw naam!

Kabinet, zet de crisis-miljarden groen en eerlijk in!

Miljarden euro’s worden nu vrijgemaakt. Ik wil dat deze noodinvesteringen slim gebruikt worden: we houden niet de grote vervuilers uit de wind, maar zetten we ons geld in om mensen en natuur te beschermen.

Doe mee