המחיר הבריאותי הכרוך בדחיית סגירת יחידות 1-4 באורות רבין

המזהמים יוצאים מהארובות בגובה של 250ֿ-300 מטרים. החום מעלה אותם עוד כמה מאות מטרים ואז מתחיל המסע של המזהמים, מסע שנמשך לאורך מאות קילומטרים. להלן ריכוזי המזהמים העיקרים שבדקנו בעשרים הערים הגדולות בישראל

פרסום - 18 אפריל, 2017
דו״ח גרינפיס ישראל

הדו״ח, שנותן תמונה מחקרית אודות המחיר הבריאותי הכרוך בסגירת התחנה הפחמית בחדרה - מספק לראשונה תמונה רחבה אודות השפעות התחנה גם על הערים בשאר רחבי הארץ.

 

לדו״ח המלא