*เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามจึงไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ในบางพื้นที่
แต่การรณรงค์สิ่งแวดล้อมของเรายังดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และยังต้องการการสนับสนุนจากทุกท่าน
สามารถร่วมเป็นสมาชิก และบริจาคผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่