กรีนพีซทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

เราทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก

รู้จักกรีนพีซ และการรณรงค์ของเรา

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงทำงานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงทัศนคติ มีจุดยืนในการดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น การปกป้องอากาศสะอาดสำหรับเราทุกคน ปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรและระบบนิเวศในผืนทะเลและมหาสมุทร รณรงค์เปลี่ยนผ่านระบบพลังงานไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตอาหารที่กำลังทำร้ายโลกอยู่ ด้วยการรณรงค์สันติ

เรือรณรงค์ของกรีนพีซ

เรือรณรงค์ของกรีนพีซ คือเอกลักษณ์ของกรีนพีซในการต่อกรกับอาชญากรทางสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องโลก และทรัพยากรของเราทุกคน เรือจึงถูกใช้เป็นแนวหน้าในการขับเคลื่อนงานรณรงค์ของกรีนพีซ เดินทางไปยังน่านน้ำต่าง ๆ ไม่ว่าจะห่างไกลเพียงใด เพื่อเป็นประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุ และลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลง ยุติการทำลายล้างสิ่งแวดล้อม