พลังของเราช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้

หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่น่าอยู่และปลอดภัย มาเป็นส่วนหนึ่งของพลังปกป้องสิ่งแวดล้อมพร้อมกัน

มีส่วนร่วมกับกรีนพีซ

งานรณรงค์

ป่าไม้ ทะเล ชายฝั่ง อากาศ ผืนดิน แหล่งอาหาร น้ำ และ ชุมชนที่เราอาศัยอยู่ควรค่าแก่การปกป้อง มาร่วมรณรงค์เพื่ออนาคตที่เราต้องการด้วยกัน

งานรณรงค์กรีนพีซ

สนับสนุนงานรณรงค์กรีนพีซ

#ร่วมบริจาค คืนอากาศดีให้คนไทย

เราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและต้องการให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนจากมลพิษทางอากาศ ร่วมผลักดันกรมควบคุมมลพิษเพื่อยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ยุติมลพิษพลาสติก

การรีไซเคิลไม่ไช่ทางออกของปัญหา พลาสติกกว่าร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล แต่ถูกนำไปที่หลุมฝังกลบหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือถูกนำไปเผาและและปล่อยมลพิษกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อม เราไม่อาจกู้วิกฤตมลพิษพลาสติกด้วยเพียงแค่การรีไซเคิล ถึงเวลาแล้วที่บริษัททั้งหลายต้องบอกลาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไปพร้อมกัน

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ปฏิวัติระบบอาหาร

สิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นจะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดี แต่การเลือกกินที่ไม่ดีอาจทำให้เราป่วยหนักได้ ซึ่งชนิดและปริมาณของอาหารที่เรากินและวิธีการเพาะปลูกอาหารแต่ละชนิดนั้นยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการอยู่รอดของโลกเราด้วย การบริโภคแต่เนื้อสัตว์หรือบริโภคในปริมาณมากเกินความพอดีอาจก่อโรคร้ายให้กับเราโดยไม่รู้ตัว

มีส่วนร่วม

คุณค่าหลักของกรีนพีซ

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระโดยใช้การเผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์และสันติวิธีเพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และเสนอทางออกของปัญหาเพื่ออนาคตที่น่าอยู่และปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติกรีนพีซ

ในปี พ.ศ.2514 ผู้ก่อตั้งกรีนพีซออกเดินทางไปยังหมู่เกาะแถบอลาสก้าเพื่อยุติการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ใต้มหาสมุทร จุดประกายการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างประวัติศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

ความสำเร็จในงานรณรงค์

กรีนพีซขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลกของเรา

อ่านเพิ่มเติม

งานระดมทุน

ความเป็นอิสระในการทำงานของกรีนพีซมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานรณรงค์ ด้วยเหตุนี้ ความเป็นอิสระจึงเป็นหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในงานระดมทุนของกรีนพีซ

อ่านเพิ่มเติม