Licznik dla Klimatu

Licznik dla Klimatu to wspólna inicjatywa Greenpeace i polskich mediów. Wierzymy, że w Polsce nadszedł czas na poważną debatę o ochronie klimatu i odejściu od węgla. Polska jest ostatnim krajem Unii Europejskiej, w którym nie stworzono jeszcze planu odejścia od węgla, ani nie rozpoczęto nad nim prac. My również potrzebujemy takiego harmonogramu, a także planu sprawiedliwej transformacji dla regionów górniczych, aby uniknąć głębokich problemów społecznych.