גרינפיס ים-תיכון הינו אירגון סביבה עצמאי אשר פועל בנקיון כפיים ומתבסס על מחקר מדעי לצורך הפעלת לחץ ציבורי למטרת שינוי סביבתי כלל-עולמי למען עולם טוב יותר, צודק יותר, אחראי ומקיים למעננו ולמען הדורות הבאים בעולם שלנו.

גרינפיס ישראל מקבל תרומות מחברים פרטיים קבועים בארגון. בנוסף, החל משנת 2021 גרינפיס ישראל מקבל תרומות גם מקרנות נקיות, אשר מקדמות את המאבקים השונים של הארגון.

באופן חד-משמעי: גרינפיס לא מקבל תרומות מממשלות ו/או מתאגידים, וזאת על מנת לשמור על ניקיון כפיים ועל התנהלות עצמאית ובלתי תלויה. גרינפיס מקדם באמצעות התרומות הללו מאבקים חשובים ולא אלימים למען ההווה והעתיד של כדור הארץ, על כל המגוון הביולוגי שבו, ולמען כולנו.

גרינפיס משתף את כל הדו״חות הכספיים כפי שהוגשו למרשם העמותות של משרד המשפטים בשקיפות מלאה באתר גיידסטאר:

♂︎ ♀︎