מדיניות פרטיות

גרינפיס מאמינים שיש לכם זכות יסוד לפרטיות ברשת ואנו מבצעים מאמץ להגן על אבטחת המידע. מדיניות זו חלה על אתר האינטנרט www.greenpeace.org/israel;

אתרי אינטרנט ספציפיים שונים שבבעלות גרינפיס (למשל אתרי קמפיין) עשויים להשתמש במדיניות פרטיות ועוגיות דומות או במדיניות ספציפית אחרת לאתר הספציפי. אנו בגרינפיס נבקש את אישורכם לשימוש אחר בנתונים שלך אם הסכמתך אינה נכללת במדיניות זו. 

מבוא והערות

מסמך זה נועד להעניק מידע כללי, על מנת לעמוד בדרישות תקנות פרטיות המידע האירופאיות, ולהעניק בשקיפות את המדיניות לאנשים שהמידע שלהם עשוי להאסף על ידי גרינפיס בשל הביקור באתרי אינטרנט של הארגון.

מסמך זה אינו פונה ואינו חל על עובדי ארגון גרינפיס או אנשי צוות אחרים המועסקים או מתנדבים בארגון.

גרינפיס וכללי פרטיות בנוגע למידע

גרינפיס הבינ"ל וכן תאגיד גרינפיס האזורי וכן הגופים השונים ברשת גרינפיס (שיקראו להלן:"גרינפיס" או "הארגון") מחויבים להגן ולכבד את הפרטיות.

הצהרת פרטיות זו נועדה להניח את התשתית הבסיסית לפיה אנו נעבד מידע אישי שאנו עשויים לאסוף אודותיך כמבקר באתר האינטרנט שלנוץ לפיכך אנו מבקשים כי תקרא מסמך זה ביסודיות.

המידע שאנו אוספים אודותיך:

אנו עשויים לאסוף ולעבד את המידע הבא אודותיכם:

מידע שאתם מעניקים לנו: מידע זה הנמסר אודותיך על ידי: (1) שימוש באתר האינטרנט שלנו ובאופציות באתר האינטרנט שלנו (למקרים שבהם אתם חותמים על עצומה או מבצעים תרומה), (2) הצטרפות למאגר המידע לעדכון באמצעים טכנולוגיים כגון אימייל טלפון נייד וכדומה; (3) יצירת קשר עמנו לצורך קבלת עזרה; (4) חתימת שמכם בעצומה; (5) על ידי תרומה שביצעתם בין אם בוצעה על ידי האינטרנט או בכל דרך אחרת; (6) על ידי השתתפות בקמפיין של גרינפיס. מידע זה עשוי לכלול למשל את שמכם, כתובתכם, כתובת הדואל והטלפון הנייד; 7) השבה לסקרים באתר, 8) מתן אינפורמציה באמצעות צד שלישי כגון אתרים או אפליקציות. זה עשוי לכלול, לדוגמא את שמך, כתובתך, כתובת דוא״ל או מס׳ טלפון.

זהו מידע אודותיכם ואודות מעקב על ידי גופים שלישיים שנאסף על ידי שימוש באתר האינטרנט וגלישה אליו בלבד, כגון גלישה מעמוד אחד לאחר (מעבר אשר מבוצע מעקב אחריו) או על ידי צפייה במידע שהוטמע מן האתר כגון וידאו מן הפייסבוק (אם אתם מחוברים לפייסבוק).

השימוש במידע שאנו אוספים

אנו עשויים להשתמש במידע לצורך המטרות הבאות:

אם אתם הצטרפתם לעצומה או לפעולה אינטרנטית באמצעות שימוש באתר שלנו למטרת שינוי בגוף ממשלתי או בחברה או כלפי מנהלי ובעלי החברה, אנו עשוים לצרף את שמכם ואת כתובת האימייל שלכם יחד עם הודעה אליהם.

אנו נבצע את המידע האישי שלך כפי שנחוץ לביצוע המטרות שתוארו לעיל. על ידי ביצוע פעולה זו אנחנו נשאף לאיזון בין פרטיותכם והאינטרס של גרינפיס בעיבוד המידע ולפי שיקול דעת גרינפיס. ונשתדל לפעול באחריות במצב בו שמירה על פרטיותכם עלולה להתנגש עם אינטרס לגיטימי של גרינפיס.

בנסיבות יוצאות דופן אנו עשויים על ידי הדין לחשוף או לעבד את המידע שנאסף. אנו נאמר לכם, אם וכאשר נדרש על ידכם לספר את המידע אודותיכם. אנו נפעל להשיג הסכמתכם במצב דברים בו נקבל פנייה כאמור אלא אם הדבר עומד בסתירה לדרישת רשות מוסמכת או פסק דין. אם אתם לא בטוחים בצורך של גרינפיס במידע אנו מבקשים מכם אנא פנו אלינו בכתובת המופיעה מטה.

גילוי והעברת מידע אפשרית של המידע לגורמים בינ"ל

אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלכם במצב דברים בו קיבלנו את הסכמתכם או היכן שמדובר בהעברה סבירה להגשמת מטרותינו כפי שהוגדר לעיל, לגורמים הבאים:

הגילוי עשוי לכלול העברת מידע אישי אל מעבר לים. אם אתם מתמודדים עמנו באיזור הסחר האירופי המשותף, עליכם להיות מודעים לכך שאפשרות הגילוי אפשרית אף אל מחוץ לאירופה, אל מדינות שבהן הוראות הדין אינן קפדניות וחלות מערכות דינים אחרות. במקרים אלה אנו נעביר מידע אישי לגוף גרינפיס האיזורי או אל מי מטעמו. אנו נפעל לכך כי ההסדרים עמם בנוגע להעברת מידע יעוצב באופן שיגביר יחסית את השמירה על המידע גם אם הדבר לא נעשה באופן חופף לתקנות האירופאיות.

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר (ראו פרטים מטה) אם אתם מעוניינים לדעת האם הסכם כזה קיים באיזור בו אתם מתגוררים או לקבל העתק ממנו.

מדיניות שמירה על מידע ומחיקתו

גרינפיס הבינ"ל מתכוון לשמור על המידע שלך מדויק ומעודכן. אנו נמחק את המידע שבו אנו מחזיקים אודותיך, אשר איננו זקוקים לו עוד.

אננו נשמור ונחזיק במידע לתקופה של לא יותר משנתיים לאחר שהקשר האחרון (באופן פעיל וסביל)  נעשה עמך, לאחר מכן נמחק את המידע או נערוך אותו כך שיהיה אנונימי, כל זאת למעט אם יש לנו מחויבות או סיבה חוקית להחזיק במידע תקופה ארוכה יותר. צרו עמנו קשר למידע נוסף.

זכויותיכם

עשויה להיות לכם הזכות לגשת למידע ה"אישי" שאנו מחזיקים בו אודותיך כפרט וכן למידע קשור תחת הגדרות דיני אבטחת מידע והגנת הפרטיות:

אם אתם מבקשים לממש זכויות אלה נא צרו קשר עמנו בכתובת המופיעה מטה. אנו נהיה זכאים לדרוש הוכחת זהות לפני מתן זכות גישה למידע.

אם אתם מעוניינים שנסיר את פרטיכם מרשימת הדיוור, באפשרותכם להקיש על לחצן "הסר" באנגלית "unsubscribe" בלינק המופיע בתחתית כל אימייל שאותו אנו שולחים או על ידי יצירת קשר עם הכתובת שפרטיה מופיעים מטה.

הנכם רשאים להגיש תלונה אודות עיבוד המידע עם גוף הרגולטורי הרלוונטי. [במדינות בהן קיימת רשימת אופט-אוט]

אמצעי אבטחה

אנו הטמענו אמצעים ארגוניים טכניים ראוים להבטיח את המידע האישי מפני אבדן או כנגד כל סוג  של עיבוד בלתי חוקי. דף התרומות שלנו מאובטח באמצעות רכיב אבטחה (SSL), פרוטוקול אבטחה המאפשר תקשורת בפרטיות על גבי רשת האינטרנט כאמצעי למניעת הונאות.

זכות גישה למידע האישי מוענקת רק לעובדנו אשר נדרשים לגשת למידע אודות תומכים ומבקרי אתר האינטרנט לצורך עבודתם זאת מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ביחס לנותני שירות שונים.

צרו עמנו קשר:

אנו מקדמים בברכה שאלות, הערות ובקשות בנוגע לפרטים המופיעים במסמך זה ואופן עיבוד המידע. בפרטי הקשר הבאים:

[email protected]

או במכתב:

גרינפיס ישראל
ריב״ל 8
מיקוד 6120002
תל-אביב

טל. 072-220-4510

שינויים במדיניותנו

כל שינוי שאנו מבצעים בהצהרת הפרטיות בעתיד יפורסמו באתר האינטרנט שלנו וכן יהיו זמינים אם אתם תצרו עמנו קשר בפרטי הקשר המופיעים לעיל.

העדכון האחרון למדיניות בוצע ביום 8 ביוני 2018

גרינפיס הבינלאומי – מדיניות "קוקיז" (קובצי מעקב)

ברצוננו להבטיח כי אתם נהנים מגלישה באתר האינטרנט שלנו. על מנת לשפר את החוויה וכן לאסוף מידע אודות השימוש המבוצע על ידכם באתר, אנו ממקמים קובצי קוקיז על גבי המערכת הממוחשבת שלך ממנה גלשת.

קוקיז הינן קובצי טקסט המכילים כמות מידע קטנה אשר מועברים ומורדים אל מכשירי אינטרנט כאשר גולש מבקר באתר אינטרנט. קוקיז נשלחים חזרה אל האתר בו אתם מבקרים בכל פעם בו אתם מבקרים, או לאתר אחר שמזהה קוקיז:

קובצי קוקי שימושיים מאחר שהם מאפשרים:

על ידי שימוש באתר שלנו המשתמש מסכים לכך, אלא אם כיוונתן את הדפדפן ממנו אתם גולשים לדחות אותן, אנו יכולים להשתמש בסוגי קובצי קוקי המצוינים מטה ולהשתמש בהם בהתאם למדיניות זו.

באפשרותכם למצוא מידע נוסף בקישורים המופיעים לעיל www.youronlinechoices.eu www.allaboutcookies.org

סוגי קובצי קוקיז

יש שני סוגים עיקריים של קובצי קוקי – "קובצי קוקי של צד א'" וכן "קובצי קוקי של צד ג'":

השימוש בקובצי קוקיז

טבלה זו מסבירה את הקוקיז אשר עשוים להיות מועברים וממוקמים על מכשירך בעת שאתה משתמש באתר גרינפיס וכן את הנימוק והשימוש בהם:

Name Purpose Expiration
“greenpeace” Used by Greenpeace International to track if you have accepted the use of cookies on our website or not

משמש על ידי גרינפיס הבינל למעקב אם הסכמת לשימוש בקובצי קוקיז באתר שלנו או אם לאו

This cookie expires 1 year from set/update

קובץ ה-קוקי זה יפוג שנה מיום ההגדרה / עדכון

“wordpress_google_apps_login” Used by Greenpeace International to store the logged in state of users who have an account in our website

משמש על ידי גרינפיס הבינ"ל לאחסון מצב המחובר של משתמשים שיש להם חשבון באתר שלנו

This cookie expires when you close your browse

קובץ קוקי זה מגיע לתום תוקפו ברגע סגירת הדפדפן

“_ga” Used by Google Analytics to distinguish users

משמש על ידי Google Analytics כדי להבחין בין משתמשים

This cookie expires 2 years from set/update

קובץ ה- קוקי הזה פג שנתיים מההגדרה / העדכון

“_gid” Used by Google Analytics to distinguish users

משמש על ידי Google Analytics כדי להבחין בין משתמשים

This cookie expires 24 hours from set/update

קובץ הקוקי  פג 24 שעות מההגדרה / עדכון

“_dc_gtm_N7SG829” Used by Google Analytics (via Google Tag Manager) to throttle request rateמשמש על ידי Google Analytics (באמצעות מנהל התגים של גוגל) לשיעור בקשת המצערת This cookie expires 1 minute from set/update

קובץ הקוקי  הזה יפוג דקה מההגדרה / עדכון

“AMP_TOKEN” Used by Google Analytics to retrieve a Client ID from AMP Client ID service.

Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.

משמש על ידי Google Analytics כדי לאחזר מזהה לקוח משירות זיהוי לקוח של AMP.

ערכים אפשריים אחרים מצביעים על ביטול הסכמה, בקשה להארה או שגיאה באחזור מזהה לקוח משירות זיהוי לקוח של AMP.

This cookie expires between 30 seconds and one year (depending on whether it is being used) from set/updateקובץ העוגיה פג בין 30 שניות לשנה (תלוי אם משתמשים בה) מההגדרה / עדכון
“_gac_10290164” Used by Google Analytics to link user ID to campaign related information.

משמש על ידי Google Analytics לקישור זיהוי משתמש למידע הקשור לקמפיין.

For example, if Google Analytics and AdWords accounts are linked, AdWords website conversion tags will read this cookie unless you opt-out.

לדוגמה, אם חשבונות גוגל אנליטיקס וחשבון AdWords מקושרים, תגי ההמרה של אתר AdWords יקראו קובץ cookie זה אלא אם תבטל את הסכמתך

This cookie expires 90 days from set/update

קובץ הקוקי  פג 90 יום מההגדרה / עדכון

“__utma” Used by Google Analytics to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists.

The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

משמש על ידי Google Analytics כדי להבחין בין משתמשים להפעלות באתר. הקוקי נוצר כאשר ספריית ה- JavaScript מבצעת ולא קיימות עוגיות __utma קיימות.

העוגיה מתעדכנת בכל פעם שנשלחים נתונים לגוגל אנליטיקס.

This cookie expires 2 years from set/update

קובץ הקוקי  הזה פג שנתיים מההגדרה / העדכון

“__utmt” Used by Google Analytics to throttle request rate.

משמש על ידי Google Analytics כדי להקטין את שיעור הבקשות.

This cookie expires 10 minutes from set/update

קובץ ה- קוקי פג 10 דקות מההגדרה / עדכון

“__utmb” Used by Google Analytics to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists.

The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

This cookie expires 30 minutes from set/update

קובץ ה- קוקי הזה פג 30 דקות מההגדרה / עדכון

“__utmz” Used by Google Analytics to store the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

משמש על ידי Google Analytics לאחסון מקור התנועה אל האתר או מסע הפרסום שמסבירים כיצד הגיע המשתמש לאתר שלך. קובץ הקוקי  נוצר כאשר ספריית ה- JavaScript מופעלת ומתעדכנת בכל פעם שנשלחים נתונים לגוגל אנליטיקס.

This cookie expires 6 months from set/update

קובץ הקוקי  הזה יפוג 6 חודשים מההגדרה / עדכון

“__utmv” Used by Google Analytics to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable.
This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.משמש על ידי Google Analytics לאחסון נתונים משתנים מותאמים אישית ברמת המבקרים. קובץ Cookie זה נוצר כאשר מפתח משתמש בשיטת _setCustomVar עם משתנה מותאם אישית ברמת מבקר.

עוגיה זו שימשה גם לשיטת _setVar שהוצאה משימוש. העוגיה מתעדכנת בכל פעם שנשלחים נתונים לגוגל אנליטיקס.

This cookie expires 2 years from set/update

קובץ הקוקי  הזה פג שנתיים מההגדרה / העדכון

“usbl” Used by Usabilla for identifying new and returning visitors who are potentially presented a slide out survey. Furthermore this cookie is being used to identify visitors who already have seen the slide out survey, so it won’t be shown again. This is not cookie that tracks cross domain and is purely used for functional reasons.

משמש על ידי Usabilla לזיהוי מבקרים חדשים וחוזרים אשר עשויים להציג סקר השקפות. יתר על כן, משתמשים בקובצי Cookie זה כדי לזהות מבקרים שכבר ראו את סקר השקופיות, כך שהיא לא תוצג שוב. זו אינה קובץ cookie העוקב אחר תחום ומשמש אך ורק מסיבות פונקציונליות.

This cookie expires when the survey is switched off within the Usabilla software
“Checkpoint” and “lp” Used by Facebook to authenticate your identity on Facebook or Instagram

משמשת על ידי פייסבוק כדי לאמת את זהותך בפייסבוק או באינסטגרם

This cookie expires when you close your browser

קובץ ה- קוקי פג תוקף כשאתה סוגר את הדפדפן

גרינפיס הבינ"ל אינה שולטת בפרסומי צד שלישי ובקוקיז הנוגעים לצדדים שלישיים או באופן השימוש שצדדים שלישיים בוחרים לעשות בקובצי הקוקיז נא לבקר באתרים הרלוונטים לצורך הבנה עמוקה יותר של  שיטת קובצי הקוקי, כמו אתר פייסבוק, טוויטר, אינסטרגם, יוטיוב או סאונדקלאוד (בקישורים המופיעים מעלה)

אם אינך מעוניין להשתמש בקובצי קוקי, יש באפשרותך לכוון את הדפדפן באופן שיתווה לאתרים כי אחסון קובצי קוקי אינו מאושר.

במצב דברים בו אתם מעוניינים בקבלת הקוקיז שלנו אך לא קוקיז של צד שלישי של ספקי שירות או שותפים שלנו, הנכם מתבקשים לבחור בהגדרה" חסום קובצי קוקי מצד שלישי" או בהגדרה דומה אחרת.

קוקיז המשמשים לחוויית משתמש

קובצי קוקי אלה יספקו לך חוויה טובה יותר של האתר תוכל להסתיר את באנר המציע קבלת קוצבי קוקי ולהשתמש במאפייני האתר טוב יותר. אי קבלת קובצי הקוקי הללו תספק לך חווית גלישה נטולת קובצי קוקי.

קובצי קוקי הנוגעים לביצועים

קובצי קוקי הללו משפרים את ביצועי האתר Greenpeace.com הם מגונים לאסוף מידע כגון כמה זמן משתמשים נשארים בדף או מתי קישור מסוים נלחץ. מידע זה מסייע לנו לשפר את התוכן בהתבסס על חווית הגלישה באתר.

מרבית הדפדפנים מאפשרים שליטה מסוימת על קובצי קוקי באמצעות הגדרת הדפדפן. (הודעות על קובצי קוקי חדשים, ביטול האפשרות לקוקיז ומחיקתן). הנכם מוזמנים ללחוץ על הקישור המוביל אל סוג הדפדפן שלכן כמופיע מטה על מנת ללמוד יותר ממדריך השימוש של כל דפדפן כיצד לבטל או למחוק קובצי קוקי.

אולם, חסימת כל קובצי הקוקי יוביל להשפעה שלילית על מאפייני השימושיות של אתרים רבים.

השימוש בגוגל אנליטיקס

גרינפיס משתמשת ב- Google Analytics על מנת לאסוף את השימוש של המבקרים באתר האינטנרט שלנו ולנתח את הנתונים כדי לסייע לנו לשמור ולשפר את העיצוב של אתר האינטרנט. גוגל אנליטיקס מייצרת מידע סטטיסטי ואחר אודות השימוש באתר באמצעות קובצי קוקי המאוחסנים במחשבי המשתמשים.

אם אינך מוכן לקבל את קובצי הקוקיז של גוגל אנליטיקס, אנא שנה את הגדרות העוגיות שלך למעלה ('שנה את העדפות העוגיות שלך').

כאמור, קובצי ה- cookie של גוגל אנליטיקס המשמשים באתר זה הם _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _ga ו- _gid – וכולם אוספים מידע בצורה אנונימית, כולל מספר המבקרים באתר, דפדפן ClientID (לזיהוי משתמשים חוזרים. לדוגמה), מאיפה המבקרים מגיעים לאתר והדפים שבהם הם ביקרו. להלן סקירת הפרטיות של Google Analytics, השימוש בעוגיות של Google Analytics באתרי אינטרנט וכאן כיצד לבטל את הצטרפותך לעוגיות Google Analytics בקלות.

החל מחודש מאי 2018 גוגל אנליטיקס הציגו לוח בקרה לאחסון מידע, אשר מאפשר לארגונים את היכולת לקבוע כמות הזמן בטרם מידע ברמת המשמש או האירוע, ייאגר על ידי גוגל אנליטיקס ומתי יימחק משרתי המידע של גוגל אנליקטיס.

תקופת תפוגת המידע תחול ברמת המשתמש או האירוע, מידע הנוגע לקובצי קוקי, אינדיקציה מזהת משתמש ואינדיקציה לטרגוט פרסום (אשר לא מיושמים באתרי גרינפיס כעת). עבור גרינפיס הבינ"ל תקופת תפוגת המידע האגור מוגדרת כתקופה של 26 חודשים מיום יצירת המידע. יצוין כי אנליטיקיס לא יאספו את כתובת הIP המשמשת את המכשיר ממנו התחברת לאינטרנט.

חוץ מזה, חשוב להזכיר שגוגל מאחסנת מידע על תנועה באתרי אינטרנט עם קוד מעקב של Google Analytics. בדוק את מדיניות הפרטיות של גוגל וכיצד לבטל את הסכמתך לעוגיות Google Analytics.

אתה יכול להתקין את "תוסף הדפדפן לביטול הסכמה של Google Analytics" כדי למנוע מידע על ביקוריך באתר שלנו נשלח לגוגל אנליטיקס.

שימוש בשיתוף רשתות חברתיות ובכפתורי ווידג'טים

לצד כפתורי ה- HTML המותאמים אישית שהתקנו כדי לאפשר לכם לשתף תוכן גרינפיס בפייסבוק וטוויטר, אנו עשויים להטמיע ווידג'טים מפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, יוטיוב, סאונדקלוד ומדיה חברתית אחרת באתר שלנו בכדי לספק חוויה משופרת.

ווידג'טים אלה ברשת החברתית מגיעים משרתי אינטרנט העשויים לעקוב אחר התנהגותכם באתר שלנו ועשויים לשלב זאת עם מידע אחר אודותכם שמקורו באתרים אחרים. אתה יכול להתקין תוספות לדפדפן כמו "גירסת פרטיות" עבור Chrome או "התנתק" עבור Chrome ופיירפוקס כדי לשלוט בחלקן (הראשון) או להשביתן (השנייה).

צרו עמנו קשר:

אתר זה הינו בבעלות ומופעל על ידי גרינפיס הבינ"ל, אם יש לכם שאלות אודות השימוש שלנו ב"קוקיז" או אודות מדיניות זו, ניתן לצור קשר עם מנהל האתר .

♂︎ ♀︎