אתרי אינטרנט ספציפיים שונים שבבעלות גרינפיס (למשל אתרי קמפיין) עשויים להשתמש במדיניות פרטיות ועוגיות דומות או במדיניות ספציפית אחרת לאתר הספציפי. אנו בגרינפיס נבקש את אישורכם לשימוש אחר בנתונים שלך אם הסכמתך אינה נכללת במדיניות זו. 

 

מבוא והערות

  1. This website privacy statement is designed to be published on Greenpeace International’s website.

הצהרת הפרטיות באתר זה נועדה להתפרסם באתר של גרינפיס הבינלאומי.

 

  1. This website privacy statement is designed to give general information, seeking to meet the requirements of the GDPR, to individuals whose personal data Greenpeace International collects in their capacity as visitor to a Greenpeace International website.

מסמך זה נועד להעניק מידע כללי, על מנת לעמוד בדרישות תקנות פרטיות המידע האירופאיות, ולהעניק בשקיפות את המדיניות לאנשים שהמידע שלהם עשוי להאסף על ידי גרינפיס בשל הביקור באתרי אינטרנט של הארגון.

  1. This document is not designed to be addressed to Greenpeace International’s employees or other staff members or other individuals who deal with Greenpeace International (i.e. other than as casual website visitors) in their personal capacity.

מסמך זה אינו פונה ואינו חל על עובדי ארגון גרינפיס או אנשי צוות אחרים המועסקים או מתנדבים בארגון.

 

גרינפיס וכללי פרטיות בנוגע למידע

Greenpeace International and the independent national/regional Greenpeace organisations in the Greenpeace network (together: ‘Greenpeace’) are committed to protecting and respecting your privacy.

גרינפיס הבינ"ל וכן תאגיד גרינפיס האזורי וכן הגופים השונים ברשת גרינפיס (שיקראו להלן:"גרינפיס" או "הארגון") מחויבים להגן ולכבד את הפרטיות.

This privacy statement does not apply to the national/regional Greenpeace websites that are managed by the national/regional Greenpeace organisations (‘NROs’) themselves. You can find the privacy policy of each Greenpeace NRO website by clicking on “Privacy Statement” or “Privacy Policy” in the local language in the footer of their homepage.

הצהרת פרטיות זו אינה חלה על אתרי אינטרנט איזוריים ושל תאגיד גרינפיס הפועל במדינה, המופעלים על ידי תאגידי גרינפיס לאומיים או איזוריים המכונים (NRO'S). אתם יכולים למצוא הצהרת פרטיות ספציפית באתרים האיזוריים על ידי לחיצה על "הצהרת פרטיות" או "מדיניות פרטיות" בשפה המקומית, בתחתית דף הבית שלהם.

This privacy statement sets out the basis on which we will process any personal information that we may collect about you as a visitor to our website. We therefore ask you to read this privacy statement carefully.

הצהרת פרטיות זו נועדה להניח את התשתית הבסיסית לפיה אנו נעבד מידע אישי שאנו עשויים לאסוף אודותיך כמבקר באתר האינטרנט שלנוץ לפיכך אנו מבקשים כי תקרא מסמך זה ביסודיות.

 

המידע שאנו אוספים אודותיך:

We may collect and process the following information about you:

אנו עשויים לאסוף ולעבד את המידע הבא אודותיכם:

מידע שאתם מעניקים לנו: מידע זה הנמסר אודותיך על ידי: (1) שימוש באתר האינטרנט שלנו ובאופציות באתר האינטרנט שלנו (למקרים שבהם אתם חותמים על עצומה או מבצעים תרומה), (2) הצטרפות למאגר המידע לעדכון באמצעים טכנולוגיים כגון אימייל טלפון נייד וכדומה; (3) יצירת קשר עמנו לצורך קבלת עזרה; (4) חתימת שמכם בעצומה; (5) על ידי תרומה שביצעתם בין אם בוצעה על ידי האינטרנט או בכל דרך אחרת; (6) על ידי השתתפות בקמפיין של גרינפיס. מידע זה עשוי לכלול למשל את שמכם, כתובתכם, כתובת הדואל והטלפון הנייד;

מידע הנאסף על ידי אתר האינטרנט שלנו ומערכות נוספות:

בשעה שאתם מבקרים באתר האינטרנט שלנו גופי צד שלישי (לצורכי אנליזה וניתוח השימוש) יאספו מידע אודותכם ואודות ביקורכם כמו למשל סוג הדפדפן וגרסתו, העמודים שבהם ביקרתם באתר שלנו. כלי הניתוח שלנו לא  יאספו מידע אודות כתובת האיי פי (IP) שלכם המזהה את המכשיר שלכם או את הספק שבאמצעותו התחברתם לאינטרנט.

האתר שלנו עשוי להוריד "קוקיז" למכשירכם כפי שתואר בהצהרת הקוקיז (מטה)

במצב דברים בו יצרתם קשר עם נציגינו או אנשי הצוות של גרינפיס, באמצעות דואל טלפון ואמצעים אלקטרוניים אחרים (כולל תגובות באתר האינטרנט)- מידע זה יישמר במערכות המידע שלנו לעיתים תוך שמירת תוכנם.

מידע שצדדים שלישיים אוספים אודותכם באתר האינטרנט שלנו על ידי ביצוע פעולות: המדובר במידע אודותיכם שאתם מעניקים לצדדים שלישיים (כגון אך לא רק: פייסבוק, גוגל, טוויטר וכד') על ידי שימוש ברשת חברתית בין על ידי שימוש בכפתור ה"share" או בלחצן שפעולתו דומה וכן ביישומונים המצוים באתר שלנו.

 מידע שצד שלישי אוסף אודותיכם באתר האנטרנט שלנו על ידי גלישה בו:

זהו מידע אודותיכם ואודות מעקב על ידי גופים שלישיים שנאסף על ידי שימוש באתר האינטרנט וגלישה אליו בלבד, כגון גלישה מעמוד אחד לאחר (מעבר אשר מבוצע מעקב אחריו) או על ידי צפייה במידע שהוטמע מן האתר כגון וידאו מן הפייסבוק (אם אתם מחוברים לפייסבוק).

The use of your information we collect

השימוש במידע שאנו אוספים

We may use your information for the following purposes:

אנו עשויים להשתמש במידע לצורך המטרות הבאות:

לגרום לפעולות שלכם שבוצעו באתר שלנו להיות גלויות לצדדים שלישיים. למשל שמכם עשוי להופיע יחד עם הערות שפוסמו באתר האינטרנט שלנו על מנת לגרום להשראה של אחרים לפעול ולנקוט עמדה, אנו עשויים להציג את שמך עם סיכום של מה שעשית באתר האינטרנט שלנו. למשל: אם אתם חותמים על עצומה או מבצעים תרומה.

אם אתם הצטרפתם לעצומה או לפעולה אינטרנטית באמצעות שימוש באתר שלנו למטרת שינוי בגוף ממשלתי או בחברה או כלפי מנהלי ובעלי החברה, אנו עשוים לצרף את שמכם ואת כתובת האימייל שלכם יחד עם הודעה אליהם.

לשלוח לכם עדכונים והתראות באמצעות דואל, דואר, הודעה מיידית בכל צורה, הודעת "פוש" או שיחת טלפון.

We will only process your personal information as necessary for the purposes described above. In doing so, we will consider the balance between your privacy and our interest in processing and refrain from processing if your privacy interest overrides our legitimate interest.

אנו נבצע את המידע האישי שלך כפי שנחוץ לביצוע המטרות שתוארו לעיל. על ידי ביצוע פעולה זו אנחנו נשאף לאיזון בין פרטיותכם והאינטרס של גרינפיס בעיבוד המידע ולפי שיקול דעת גרינפיס. ונשתדל לפעול באחריות במצב בו שמירה על פרטיותכם עלולה להתנגש עם אינטרס לגיטימי של גרינפיס.

[In exceptional circumstances we may also be required by law to disclose or otherwise process your personal information. We will tell you, when we ask you to provide information about yourself, if provision of the requested information is necessary for compliance with a legal obligation or, on the other hand, if it is purely voluntary and there will be no implications if you decline to provide the information. If you are uncertain as to Greenpeace’s need for information that we request from you, please contact the Greenpeace representative asking for the information, or contact us (see below), with your query.]

בנסיבות יוצאות דופן אנו עשויים על ידי הדין לחשוף או לעבד את המידע שנאסף. אנו נאמר לכם, אם וכאשר נדרש על ידכם לספר את המידע אודותיכם. אנו נפעל להשיג הסכמתכם במצב דברים בו נקבל פנייה כאמור אלא אם הדבר עומד בסתירה לדרישת רשות מוסמכת או פסק דין. אם אתם לא בטוחים בצורך של גרינפיס במידע אנו מבקשים מכם אנא פנו אלינו בכתובת המופיעה מטה.

Disclosure and international transfer of your information

גילוי והעברת מידע אפשרית של המידע לגורמים בינ"ל

We may disclose personal information about you where we have obtained your consent or where it is reasonably necessary for the various purposes set out above:

אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלכם במצב דברים בו קיבלנו את הסכמתכם או היכן שמדובר בהעברה סבירה להגשמת מטרותינו כפי שהוגדר לעיל, לגורמים הבאים:

לארגון גרינפיס במדינות השונות או לארגוני גרינפיס אזוריים, אשר בהתבסס על המדינה או האיזור ממנו נטלת פעולה מן האתר הבינ"ל.

לספקי שירות המאחסנים את אתר האינטרנט שלנו או מערכת מידע טכנולוגית אחרת אשר מבצעת עבורנו פעולות לפי תנאי ההתקשרות אבטחת המידע והסודיות שנכרתו בינינו לבינם.

לרשויות שיפוטיות או לגופים ציבוריים אחרים, במצב דברים בו האחריות החוקית או המוסרית שלנו מובילה אותנו למסקנה לפי שיקול דעתנו שעלינו לעשות זאת. (כמו למשל במצב בו הודיע משתמש על כוונתו לבצע פשע או פעילות טרור)

 

במסגרת הליך משפטי המידע עשוי להיות מועבר לצד להליך, בכל מדינה במסגרת גילוי מסמכים בין אם ניתן צו ובין אם לאו.

These disclosures may involve transferring your personal information overseas. If you are dealing with us within the European Economic Area, you should be aware that this may include transfers to countries outside the European Economic Area, which do not have similarly strict data privacy laws. In those cases, where we transfer personal data to the independent Greenpeace NROs or our service providers, we will ensure that our arrangements with them are governed by data transfer agreements or mechanisms, designed to ensure that your personal information is protected (including, where appropriate, under an agreement on terms approved for this purpose by the European Commission).

הגילוי עשוי לכלול העברת מידע אישי אל מעבר לים. אם אתם מתמודדים עמנו באיזור הסחר האירופי המשותף, עליכם להיות מודעים לכך שאפשרות הגילוי אפשרית אף אל מחוץ לאירופה, אל מדינות שבהן הוראות הדין אינן קפדניות וחלות מערכות דינים אחרות. במקרים אלה אנו נעביר מידע אישי לגוף גרינפיס האיזורי או אל מי מטעמו. אנו נפעל לכך כי ההסדרים עמם בנוגע להעברת מידע יעוצב באופן שיגביר יחסית את השמירה על המידע גם אם הדבר לא נעשה באופן חופף לתקנות האירופאיות.

Please contact us (see below) if you would like to know whether any such agreements are in place or, if so, to see a copy.

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר (ראו פרטים מטה) אם אתם מעוניינים לדעת האם הסכם כזה קיים באיזור בו אתם מתגוררים או לקבל העתק ממנו.

 

 

מדיניות שמירה על מידע ומחיקתו

Greenpeace International intends to keep your personal information accurate and up-to-date. We will delete the information that we hold about you when we no longer need it.

גרינפיס הבינ"ל מתכוון לשמור על המידע שלך מדויק ומעודכן. אנו נמחק את המידע שבו אנו מחזיקים אודותיך, אשר איננו זקוקים לו עוד.

We will retain your information for no longer than 2 years after our most recent communication with you, after which it will be deleted or anonymised, unless we have a legal obligation to retain it for a longer period. Contact us for more information.

אננו נשמור ונחזיק במידע לתקופה של לא יותר משנתיים לאחר שהקשר האחרון (באופן פעיל וסביל)  נעשה עמך, לאחר מכן נמחק את המידע או נערוך אותו כך שיהיה אנונימי, כל זאת למעט אם יש לנו מחויבות או סיבה חוקית להחזיק במידע תקופה ארוכה יותר. צרו עמנו קשר למידע נוסף.

 

זכויותיכם

You may have a right of access to the personal information that we hold about you, and to some related information, under data protection law.

עשויה להיות לכם הזכות לגשת למידע ה"אישי" שאנו מחזיקים בו אודותיך כפרט וכן למידע קשור תחת הגדרות דיני אבטחת מידע והגנת הפרטיות:

הנכם רשאים לבקש למחוק מידע אישי שאינו מדויק.

הנכם רשאים להתנגד לשימוש במידע האישי שלכם לצורך ביצוע מטרות שיווק ישיר בכל זמן, וכן הנכם עשוים להתנגד לעיבוד המידע או חלק ממנו (ולבקש את מחיקתו) בנסיבות אחרות.

בנסיבות מסוימות, ייתכן ותוענק לכם זכות ל-"ניוד מידע" לבקש להעביר את המידע שנאגר אליכן או אל ספק שירות חדש (למשל במצב בו הינכם מבקשים שמידע יועבר מגרינפיס העולמית לתאגיד גרינפיס אזורי או מדינתי.

If you wish to exercise any of these rights, please contact us as set out below. We are obliged to request proof of identity before access to your personal information is given.

אם אתם מבקשים לממש זכויות אלה נא צרו קשר עמנו בכתובת המופיעה מטה. אנו נהיה זכאים לדרוש הוכחת זהות לפני מתן זכות גישה למידע.

If you would like us to remove your information from our mailing list, you can click the “Unsubscribe” link at the bottom of any email we sent to you or contact us as set out below.

אם אתם מעוניינים שנסיר את פרטיכם מרשימת הדיוור, באפשרותכם להקיש על לחצן "הסר" באנגלית "unsubscribe" בלינק המופיע בתחתית כל אימייל שאותו אנו שולחים או על ידי יצירת קשר עם הכתובת שפרטיה מופיעים מטה.

You can also lodge a complaint about our processing of your personal information with the body regulating data protection in your country (details are available here).

הנכם רשאים להגיש תלונה אודות עיבוד המידע עם גוף הרגולטורי הרלוונטי. [במדינות בהן קיימת רשימת אופט-אוט]

 

אמצעי אבטחה

We have implemented appropriate technical and organisational measures to secure personal data against loss or against any form of unlawful processing. Our donation pages are secured using Secure Sockets Layer (SSL), a security protocol that provides communications privacy over the Internet in a way that is designed to prevent eavesdropping, tampering, or message forgery.

אנו הטמענו אמצעים ארגוניים טכניים ראוים להבטיח את המידע האישי מפני אבדן או כנגד כל סוג  של עיבוד בלתי חוקי. דף התרומות שלנו מאובטח באמצעות רכיב אבטחה (SSL), פרוטוקול אבטחה המאפשר תקשורת בפרטיות על גבי רשת האינטרנט כאמצעי למניעת הונאות.

Only employees who require to access information about supporters and website visitors to perform their work are granted access to your personal data.

זכות גישה למידע האישי מוענקת רק לעובדנו אשר נדרשים לגשת למידע אודות תומכים ומבקרי אתר האינטרנט לצורך עבודתם זאת מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ביחס לנותני שירות שונים.

 

צרו עמנו קשר:

We welcome questions, comments and requests regarding this privacy statement and our processing of personal information.

אנו מקדמים בברכה שאלות, הערות ובקשות בנוגע לפרטים המופיעים במסמך זה ואופן עיבוד המידע. בפרטי הקשר הבאים:

Please email us on supporter.services.int@greenpeace.org

or contact us via:

Greenpeace International

Ottho Heldringstraat 5

1066 AZ Amsterdam

The Netherlands

 Tel: +31 20 7182000

Fax: +31 20 7182002

 

שינויים במדיניותנו

Any changes we make to this privacy statement in the future will be posted to our website and also available if you contact Us as set out above.

כל שינוי שאנו מבצעים בהצהרת הפרטיות בעתיד יפורסמו באתר האינטרנט שלנו וכן יהיו זמינים אם אתם תצרו עמנו קשר בפרטי הקשר המופיעים לעיל.

Please check back frequently to see any changes.

Last updated: 8 June, 2018

הנכם מתבקשים לבדוק באופן תכוף על מנת לראות אם בוצעו שינויים.

העדכון האחרון למדיניות בוצע ביום 8 ביוני 2018

 

גרינפיס הבינלאומי – מדיניות "קוקיז" (קובצי מעקב)

We want to ensure that you enjoy browsing our website. In order to enhance your experience and collect information about your use of our site, we place “cookies” onto your computer.

ברצוננו להבטיח כי אתם נהנים מגלישה באתר האינטרנט שלנו. על מנת לשפר את החוויה וכן לאסוף מידע אודות השימוש המבוצע על ידכם באתר, אנו ממקמים קובצי קוקיז על גבי המערכת הממוחשבת שלך ממנה גלשת.

Cookies are text files containing small amounts of information which are downloaded to your device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognises that cookie:

קוקיז הינן קובצי טקסט המכילים כמות מידע קטנה אשר מועברים ומורדים אל מכשירי אינטרנט כאשר גולש מבקר באתר אינטרנט. קוקיז נשלחים חזרה אל האתר בו אתם מבקרים בכל פעם בו אתם מבקרים, או לאתר אחר שמזהה קוקיז:

קוקיז מאפשרים למערכות שלנו לזהות את המכשיר של המשתמש ולבצע מיד התאמות אפשריות באתר בו הוא מבקר.

ברגע בו משתמש ניגש לפלטפורמה, קובץ קוקי נשלח לזיכרון המכשיר (דיסק)  של המשתמש.

Cookies are useful because they:

קובצי קוקי שימושיים מאחר שהם מאפשרים:

מאפשרים לאתר אינטנרנט לזהות מכשיר של משתמש ולייעד עבורו את התכנים המוצגים לאינטרס של המשתמש.

מסייעים לנו לשפר את האתר שלנו.

באמצעותם אנו יכולים להציע שירותים טובים יותר "תפורים למידה" לשימושכם ולדרישתכם.

מאפשרים לנו לזהות את המכשיר ממנו חזרתם אל אתר האינטרנט שלנו.

לאחסן מידע אודות הפעולות המועדפות עליכם באתר ולפיכך הן מאפשרות לנו לעצב אל האתר שלנו לעניין ההאישי שלכם. זה עשוי למשל לכלול פרסומות בהתאם לעניין האישי שלכם ולהאיץ את הקצב שבו אנו יכולים להתמודד עם שאילתות שלכם.

By using our website you agree that, unless you have set your computer’s browser to reject them, we can place the types of cookies set out below on your device and use that data in accordance with this policy.

על ידי שימוש באתר שלנו המשתמש מסכים לכך, אלא אם כיוונתן את הדפדפן ממנו אתם גולשים לדחות אותן, אנו יכולים להשתמש בסוגי קובצי קוקי המצוינים מטה ולהשתמש בהם בהתאם למדיניות זו.

You can find more information about cookies at: www.allaboutcookies.org and www.youronlinechoices.eu, for a video about cookies check www.youtube.com/watch?v=TBR-xtJVq7E .

באפשרותכם למצוא מידע נוסף בקישורים המופיעים לעיל

Types of cookies

סוגי קובצי קוקיז

There are two broad types of cookies – ‘first party cookies’ and ‘third party cookies’:

יש שני סוגים עיקריים של קובצי קוקי – "קובצי קוקי של צד א'" וכן "קובצי קוקי של צד ג'":

קובצי קוקי של צד א'" הם קבצים אשר משמשים לזיהוי המחשב כשהוא מבקר שוב באתר והם משמשים את המשתמש באופן ישיר ו"זוכרים" את ההעדפות האישיות בהתאם לאופן שבו גלשת באתר. בפשטות – אלה הן הקוקיז שלנו.

 

 

"קובצי קוקי של צד ג'" מוגשים על ידי ספק שירות מטעם אתר אינטרנט או מפעילו, והם עשויים לשמש על ידי ספק השירות כדי לזהות את המחשב בעת שהוא מבקר באתרים אחרים. קובצי קוקי של צד ג' משמשים בעיקר לניתוח שימוש באתרים או לצרכי פרסום.

Use of cookies

השימוש בקובצי קוקיז

This table explains the cookies that may be placed on your machine while using this website and why.

טבלה זו מסבירה את הקוקיז אשר עשוים להיות מועברים וממוקמים על מכשירך בעת שאתה משתמש באתר גרינפיס וכן את הנימוק והשימוש בהם:

Name Purpose Expiration
“greenpeace” Used by Greenpeace International to track if you have accepted the use of cookies on our website or not

משמש על ידי גרינפיס הבינל למעקב אם הסכמת לשימוש בקובצי קוקיז באתר שלנו או אם לאו

This cookie expires 1 year from set/update

קובץ ה-קוקי זה יפוג שנה מיום ההגדרה / עדכון

“wordpress_google_apps_login” Used by Greenpeace International to store the logged in state of users who have an account in our website

משמש על ידי גרינפיס הבינ"ל לאחסון מצב המחובר של משתמשים שיש להם חשבון באתר שלנו

This cookie expires when you close your browse

קובץ קוקי זה מגיע לתום תוקפו ברגע סגירת הדפדפן

“_ga” Used by Google Analytics to distinguish users

משמש על ידי Google Analytics כדי להבחין בין משתמשים

This cookie expires 2 years from set/update

קובץ ה- קוקי הזה פג שנתיים מההגדרה / העדכון

“_gid” Used by Google Analytics to distinguish users

משמש על ידי Google Analytics כדי להבחין בין משתמשים

This cookie expires 24 hours from set/update

קובץ הקוקי  פג 24 שעות מההגדרה / עדכון

“_dc_gtm_N7SG829” Used by Google Analytics (via Google Tag Manager) to throttle request rate

משמש על ידי Google Analytics (באמצעות מנהל התגים של גוגל) לשיעור בקשת המצערת

This cookie expires 1 minute from set/update

קובץ הקוקי  הזה יפוג דקה מההגדרה / עדכון

“AMP_TOKEN” Used by Google Analytics to retrieve a Client ID from AMP Client ID service.

Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.

משמש על ידי Google Analytics כדי לאחזר מזהה לקוח משירות זיהוי לקוח של AMP.

ערכים אפשריים אחרים מצביעים על ביטול הסכמה, בקשה להארה או שגיאה באחזור מזהה לקוח משירות זיהוי לקוח של AMP.

This cookie expires between 30 seconds and one year (depending on whether it is being used) from set/updateקובץ העוגיה פג בין 30 שניות לשנה (תלוי אם משתמשים בה) מההגדרה / עדכון
“_gac_10290164” Used by Google Analytics to link user ID to campaign related information.

משמש על ידי Google Analytics לקישור זיהוי משתמש למידע הקשור לקמפיין.

For example, if Google Analytics and AdWords accounts are linked, AdWords website conversion tags will read this cookie unless you opt-out.

לדוגמה, אם חשבונות גוגל אנליטיקס וחשבון AdWords מקושרים, תגי ההמרה של אתר AdWords יקראו קובץ cookie זה אלא אם תבטל את הסכמתך

This cookie expires 90 days from set/update

קובץ הקוקי  פג 90 יום מההגדרה / עדכון

“__utma” Used by Google Analytics to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists.

The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

משמש על ידי Google Analytics כדי להבחין בין משתמשים להפעלות באתר. הקוקי נוצר כאשר ספריית ה- JavaScript מבצעת ולא קיימות עוגיות __utma קיימות.

העוגיה מתעדכנת בכל פעם שנשלחים נתונים לגוגל אנליטיקס.

This cookie expires 2 years from set/update

קובץ הקוקי  הזה פג שנתיים מההגדרה / העדכון

“__utmt” Used by Google Analytics to throttle request rate.

משמש על ידי Google Analytics כדי להקטין את שיעור הבקשות.

This cookie expires 10 minutes from set/update

קובץ ה- קוקי פג 10 דקות מההגדרה / עדכון

“__utmb” Used by Google Analytics to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists.

The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

This cookie expires 30 minutes from set/update

קובץ ה- קוקי הזה פג 30 דקות מההגדרה / עדכון

“__utmz” Used by Google Analytics to store the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

משמש על ידי Google Analytics לאחסון מקור התנועה אל האתר או מסע הפרסום שמסבירים כיצד הגיע המשתמש לאתר שלך. קובץ הקוקי  נוצר כאשר ספריית ה- JavaScript מופעלת ומתעדכנת בכל פעם שנשלחים נתונים לגוגל אנליטיקס.

This cookie expires 6 months from set/update

קובץ הקוקי  הזה יפוג 6 חודשים מההגדרה / עדכון

“__utmv” Used by Google Analytics to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable.
This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

משמש על ידי Google Analytics לאחסון נתונים משתנים מותאמים אישית ברמת המבקרים. קובץ Cookie זה נוצר כאשר מפתח משתמש בשיטת _setCustomVar עם משתנה מותאם אישית ברמת מבקר.

עוגיה זו שימשה גם לשיטת _setVar שהוצאה משימוש. העוגיה מתעדכנת בכל פעם שנשלחים נתונים לגוגל אנליטיקס.

This cookie expires 2 years from set/update

קובץ הקוקי  הזה פג שנתיים מההגדרה / העדכון

“usbl” Used by Usabilla for identifying new and returning visitors who are potentially presented a slide out survey. Furthermore this cookie is being used to identify visitors who already have seen the slide out survey, so it won’t be shown again. This is not cookie that tracks cross domain and is purely used for functional reasons.

משמש על ידי Usabilla לזיהוי מבקרים חדשים וחוזרים אשר עשויים להציג סקר השקפות. יתר על כן, משתמשים בקובצי Cookie זה כדי לזהות מבקרים שכבר ראו את סקר השקופיות, כך שהיא לא תוצג שוב. זו אינה קובץ cookie העוקב אחר תחום ומשמש אך ורק מסיבות פונקציונליות.

This cookie expires when the survey is switched off within the Usabilla software
“Checkpoint” and “lp” Used by Facebook to authenticate your identity on Facebook or Instagram

משמשת על ידי פייסבוק כדי לאמת את זהותך בפייסבוק או באינסטגרם

This cookie expires when you close your browser

קובץ ה- קוקי פג תוקף כשאתה סוגר את הדפדפן

 

Greenpeace International does not govern the publication of third-party cookies. Please visit the relevant third parties’ website if you want to understand more about these cookies, such as FacebookTwitterInstagramYouTube or Soundcloud.

גרינפיס הבינ"ל אינה שולטת בפרסומי צד שלישי ובקוקיז הנוגעים לצדדים שלישיים או באופן השימוש שצדדים שלישיים בוחרים לעשות בקובצי הקוקיז נא לבקר באתרים הרלוונטים לצורך הבנה עמוקה יותר של  שיטת קובצי הקוקי, כמו אתר פייסבוק, טוויטר, אינסטרגם, יוטיוב או סאונדקלאוד (בקישורים המופיעים מעלה)

If you do not want to use cookies, you can set your browser so that the storage of cookies is not accepted.

אם אינך מעוניין להשתמש בקובצי קוקי, יש באפשרותך לכוון את הדפדפן באופן שיתווה לאתרים כי אחסון קובצי קוקי אינו מאושר.

If you only want to accept our own cookies but not the cookies of our service providers and partners, select the “block third-party cookies” (or similar setting in your browser).

במצב דברים בו אתם מעוניינים בקבלת הקוקיז שלנו אך לא קוקיז של צד שלישי של ספקי שירות או שותפים שלנו, הנכם מתבקשים לבחור בהגדרה" חסום קובצי קוקי מצד שלישי" או בהגדרה דומה אחרת.

Change your cookies preferences

שינוי העדפות קובצי קוקי

איזה מבין קובצי הקוקי ברצונך לקבל ולאחסן?

Please select which cookies you are willing to store.

אנא בחר איזה מקובצי הקוקי את/ה מעוניין לאחסן?

User-experience cookies

These cookies will provide you a better experience of our website. You will be able to hide the cookies acceptance banner and use the website features better. The non-acceptance of these cookies will give you a cookie-free experience.

 

קוקיז המשמשים לחוויית משתמש

קובצי קוקי אלה יספקו לך חוויה טובה יותר של האתר תוכל להסתיר את באנר המציע קבלת קוצבי קוקי ולהשתמש במאפייני האתר טוב יותר. אי קבלת קובצי הקוקי הללו תספק לך חווית גלישה נטולת קובצי קוקי.

Performance Cookies

These cookies help improving the performance of Greenpeace.org. They are set to collect data such as how long users stay on a page or which links are clicked. This helps us make better content based on your experience navigating the website.

קובצי קוקי הנוגעים לביצועים

קובצי קוקי הללו משפרים את ביצועי האתר Greenpeace.com הם מגונים לאסוף מידע כגון כמה זמן משתמשים נשארים בדף או מתי קישור מסוים נלחץ. מידע זה מסייע לנו לשפר את התוכן בהתבסס על חווית הגלישה באתר.

Most web browsers allow some control over cookies through browser settings (e.g. notifications of new cookies, disabling cookies and deleting cookies).  Click your browser type below to go directly to the browser user guide to learn how to disable or erase cookies.

מרבית הדפדפנים מאפשרים שליטה מסוימת על קובצי קוקי באמצעות הגדרת הדפדפן. (הודעות על קובצי קוקי חדשים, ביטול האפשרות לקוקיז ומחיקתן). הנכם מוזמנים ללחוץ על הקישור המוביל אל סוג הדפדפן שלכן כמופיע מטה על מנת ללמוד יותר ממדריך השימוש של כל דפדפן כיצד לבטל או למחוק קובצי קוקי.

Blocking all cookies will, however, have a negative impact upon the usability of many websites.

אולם, חסימת כל קובצי הקוקי יוביל להשפעה שלילית על מאפייני השימושיות של אתרים רבים.

 

השימוש בגוגל אנליטיקס

Greenpeace uses Google Analytics to gather visitors’ use of our website and analyze the data to help us maintain and improve the design of our website. Google Analytics generates statistical and other information about website use by means of cookies, which are stored on users’ computers.

גרינפיס משתמשת ב- Google Analytics על מנת לאסוף את השימוש של המבקרים באתר האינטנרט שלנו ולנתח את הנתונים כדי לסייע לנו לשמור ולשפר את העיצוב של אתר האינטרנט. גוגל אנליטיקס מייצרת מידע סטטיסטי ואחר אודות השימוש באתר באמצעות קובצי קוקי המאוחסנים במחשבי המשתמשים.

 

Should you not be willing to get the analytics cookies, please change you cookies settings above (‘change your cookies preferences’).

אם אינך מוכן לקבל את קובצי הקוקיז של גוגל אנליטיקס, אנא שנה את הגדרות העוגיות שלך למעלה ('שנה את העדפות העוגיות שלך').

 

As mentioned before, Google Analytics cookies used in this website are _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _ga and _gid – and they all collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, browser ClientID (to identify returning users, for example), where visitors come to the site from and the pages they visited. Here’s the privacy overview of Google Analytics, the Google Analytics Cookie Usage on Websites and here how to easily opt-out of Google Analytics cookies.

כאמור, קובצי ה- cookie של גוגל אנליטיקס המשמשים באתר זה הם _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _ga ו- _gid – וכולם אוספים מידע בצורה אנונימית, כולל מספר המבקרים באתר, דפדפן ClientID (לזיהוי משתמשים חוזרים. לדוגמה), מאיפה המבקרים מגיעים לאתר והדפים שבהם הם ביקרו. להלן סקירת הפרטיות של Google Analytics, השימוש בעוגיות של Google Analytics באתרי אינטרנט וכאן כיצד לבטל את הצטרפותך לעוגיות Google Analytics בקלות.

As of May 2018, Google Analytics introduced the Data Retention controls, giving organizations the ability to set the amount of time before user-level and event-level data stored by Google Analytics is automatically deleted from Analytics’ servers.

החל מחודש מאי 2018 גוגל אנליטיקס הציגו לוח בקרה לאחסון מידע, אשר מאפשר לארגונים את היכולת לקבוע כמות הזמן בטרם מידע ברמת המשמש או האירוע, ייאגר על ידי גוגל אנליטיקס ומתי יימחק משרתי המידע של גוגל אנליקטיס.

Such retention period applies to user-level and event-level data associated with cookies, user-identifiers (e.g. User-ID) and advertising identifiers (not applicable in Greenpeace websites anyway). For Greenpeace International, the Data Retention control for Google Analytics is set to 26 months. Once again, Analytics will not collect the internet protocol (IP) address used to connect your device to the internet.

תקופת תפוגת המידע תחול ברמת המשתמש או האירוע, מידע הנוגע לקובצי קוקי, אינדיקציה מזהת משתמש ואינדיקציה לטרגוט פרסום (אשר לא מיושמים באתרי גרינפיס כעת). עבור גרינפיס הבינ"ל תקופת תפוגת המידע האגור מוגדרת כתקופה של 26 חודשים מיום יצירת המידע. יצוין כי אנליטיקיס לא יאספו את כתובת הIP המשמשת את המכשיר ממנו התחברת לאינטרנט.

Besides, it is important to mention that Google stores websites traffic information which have Google Analytics tracking code. Check Google’s privacy policy and how to opt-out of Google Analytics cookies.

You can install the “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” to prevent information about your visits to our website being sent to Google Analytics.

חוץ מזה, חשוב להזכיר שגוגל מאחסנת מידע על תנועה באתרי אינטרנט עם קוד מעקב של Google Analytics. בדוק את מדיניות הפרטיות של גוגל וכיצד לבטל את הסכמתך לעוגיות Google Analytics.

אתה יכול להתקין את "תוסף הדפדפן לביטול הסכמה של Google Analytics" כדי למנוע מידע על ביקוריך באתר שלנו נשלח לגוגל אנליטיקס.

שימוש בשיתוף רשתות חברתיות ובכפתורי ווידג'טים

Use of social networks sharing buttons and widgets

Beside the customized HTML buttons we installed to allow you to share Greenpeace content on Facebook and Twitter, we may embed widgets from FacebookTwitterInstagramYouTubeSoundcloud and other social media on our website to provide an enhanced experience.

לצד כפתורי ה- HTML המותאמים אישית שהתקנו כדי לאפשר לכם לשתף תוכן גרינפיס בפייסבוק וטוויטר, אנו עשויים להטמיע ווידג'טים מפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, יוטיוב, סאונדקלוד ומדיה חברתית אחרת באתר שלנו בכדי לספק חוויה משופרת.

These social networking  widgets come from web servers which may track your behaviour on our website and may combine this with other information about you originating from other websites. You can install a browser add-ons like “Privacy Badger” for Chrome or “Disconnect” for Chrome and Firefox to control some (the first) or disable them (the second).

ווידג'טים אלה ברשת החברתית מגיעים משרתי אינטרנט העשויים לעקוב אחר התנהגותכם באתר שלנו ועשויים לשלב זאת עם מידע אחר אודותכם שמקורו באתרים אחרים. אתה יכול להתקין תוספות לדפדפן כמו "גירסת פרטיות" עבור Chrome או "התנתק" עבור Chrome ופיירפוקס כדי לשלוט בחלקן (הראשון) או להשביתן (השנייה).

 

Contact us

This website is owned and operated by Greenpeace International. If you have any questions about our cookies or this cookies policy, please contact the webmaster.

צרו עמנו קשר:

אתר זה הינו בבעלות ומופעל על ידי גרינפיס הבינ"ל, אם יש לכם שאלות אודות השימוש שלנו ב"קוקיז" או אודות מדיניות זו, ניתן לצור קשר עם מנהל האתר .