Ko au tētahi i haere ki te hui Tiriti Whakakore Kirihau i tērā tau, i te Noema, hei kanohi mā Greenpeace Aotearoa. Ka mārama taku kite, i ngā haukoti a ngā Kāwanatanga, i tā Aotearoa, me ngā whenua noho tata ki a tātou. He hui ipurangi kē tēnei, arā, kāhore he take kia rere atu ki Uruguay. Mēnā e whai pūrere ana koe, he ipurangi horo hoki tāu, ka whai wāhi atu koe ki te nuinga o te hui. Heoi, me whai kaha hoki ngā rūma o tērā whenua e oti ai.

Te hui e tū mai nei, me mātua tae ā-tinana atu. Ko Paris tū ai. E whai wāhi atu ai ki ngā wānanga whakataunga kōrero, me tae ā-tinana atu.

Heoi anō, tērā ētahi raru nui e haukoti ana i te haerenga o ētahi whenua ki kō – pēnei me ngā tāngata whare ora. Ahakoa anō te hui ipurangi, kei konā ngā raruraru. Kia tae atu ngā iwi ka pākahangia e ngā whakataunga, kore whakataunga rānei, uaua ka tae atu. He tokorima nō tēnā whenua, nō tēnā,  whenua e āhei ana ki te tae atu. Engari mā ngā moutere nohinohi nei, uaua ka oti i tētahi rōpū tokorima te tae atu. Ko te pūtea te raruraru nui, haunga te utu i ngā nama o te harenga, ko te nama hoki ki ngā hapori ka mahue nei i a rātou.

Uaua hoki ka tae atu ngā tāngata whare ora nei. Te hunga tautoko i ngā take taiao, āhuarangi, take tāngata, kāhore e maimoatia ā rātou mahi. Pā pai te aroha.

Te nuinga o ngā tūranga mahi, he kore utu, he mahi kē i runga i te aroha. Kei ngā whare ora nohinohi te taumahatanga o te kore whai pūtea. Uaua ka tonoa he kāhui ki ngā hui nei. Kei ētahi whenua, hoinei anō te wā e uru mai ai ngā iwi taketake, pēnei pū i Aotearoa nei. 

Kua roa kē te Kāwanatanga o Aotearoa e wānanga ana kia hua mai he Tiriti Whakakore Kirihau, e hia kē nei marama. Kua kōrero hāngai hoki mō te mana o te urunga mai o ngā iwi taketake me ā rātou mātauranga – e tāria ana te whakatutukinga o tēnei. 

E anga atu ana taku titiro ki te haere ki te hui nei. Ehara i te whakataunga māmā, kua pau te hia nei mārama ōku e whiriwhiri ana me pēhea. Ahakoa he nui ake ā Greenpeace rauemi i ā ētahi atu rōpū nohinohi, e herea tonutia ana ki te iti o te pūtea me te nui o te hauwera. Nō reira, tēnei haerenga ki Paria, ehara i te whakataunga māmā nei anō. 

Ko o roto hoki e taupatupatu ana. Ka pā mai te hēmanawa, mēnā rānei he tika tēnei haerenga. Tōku tupunga ake, kāhore i haere ki ngā whenua pāmamao – ko te mahi tērā a tangata kē atu. E hanga matakū ana i te haerenga ki whenua tauhou hei rāwaho. Hei āpiti atu, ko ngā aku piritata me ngā haepapa ka mahue ki te kāinga i taku ngaronga. 

Kia ahakoa, kei konā hoki te tautoko a te tangata e oti ai ā mātou mahi. E kore e ngaro i a au – nō reria me āta whiriwhiri, me pēhea e whakapau tika ai i ngā rawa, he aha hoki te utu ki a Papatūānuku.   

Kāhore e tau tika ana ēnei mea katoa ki taku ngākau. Nō tētahi rōpū iwi taketake ahau, e whakapau aka nei ki ēnei mahi.  Torutoru noa iho te hunga pēnei me au ko te tae atu ki te hui ki Paris.

Uaua ka oti i ngā hapori nohinohi, hapori ka tūkinitia anō hoki, te hono mā te ipurangi, haunga te tae atu ā-tinana.

Kāhore e kore, ka tae atu ngā umanga hinu, me ngā kamupene nui o te ao, pēnei me Coca-Cola me Nestle, me ō rātou rōpū tautoko, ki te tohe i tā rātou tohe, hei whakamāmā i te Tiriti nei, hei tiaki hoki i ngā pūtea e whiwhi nei rātou. Ki te kore au e haere atu, kua kore e rangona taku reo totohe, ka mutu, kāhore e tautoko ana i te tū a ō mātou kaitautoko, kaimahi hoki, e mahi ana ki ngā hapori huri noa. 

Ka mutu, kī pai aku kōrero hei kōrero, he maha hoki te hunga e whakakanohitia ana e au: taku whānau, aku hapori, ngā kaitautoko o Greenpeace, te hunga e kore e taea te tae atu, me ngā whakatupuranga te haere ake nei. Mō te āhuarangi, mō te ao, mō ō tātou tika, oranga, me te nohotau te take. 

He hīkoinga nui tēnei Tiriti Whakakore Kirihau i roto i te haerenga patu i te whakaparutanga o te ao. Nā, me tika te kōkiri. Me kaha te tiriti, me nui hoki ōna wawata e heke ai te whakaputa/whakamahi o te kirihau, kia mau te hinu ki te whenua, e herea ai te hunga whakaparu ao. Me wawata hoki kia hanga mai he wāhi whakakī, hangarua anō hoki. Mā tēnei ka ora ai. Mā tēnei ka ora ai te whenua. 

He mea tuhi e te kaiārahi o te kaupapa kirihau kore o Greenpeace, e Juressa Lee. He tangata whenua (iwi taketake ki Aotearoa), tangata moana (iwi taketake o te moana-nui-a-Kiwa) anō hoki ia. He rongonui ana mahi, tana ārahi hoki i ngā kaupapa mō te taiao, me te whakamana i ngā mātauranga tuku iho. Hei tauira, tana kōkiri i te kaupapa tiaki i ngā ngahere o ngā taone, te whakamutu i te para kirihau ki te pūtake o te raruraru, me te whakatairanga i ngā mātauranga tuku iho hei ara oranga mō te āhuarangi, kanorau koiora, me ngā take tautika.