אנחנו נמצאים במצב חירום

שינוי האקלים כבר לא נחשב לתיאוריה מדעית מופשטת אלא למציאות מאוד מוחשית וממשית אותה אנו חשים  בתדירות גוברת של אירועי מזג אוויר קיצוני בכל העולם.

גם בישראל אנחנו חווים אותו בצורה משמעותית בשנים האחרונות, עם יותר גלי חום, יותר שטפונות ובצורת מתמשכת המחמירה משנה לשנה.

השנה הקרובה נחשבת להזדמנות האחרונה לנקוט בצעדים שיאפשרו למגר את שינוי האקלים מתחת לנקודת האל-חזור: עלייה של למעלה ממעלה וחצי ביחס לעידן הטרום תעשייה.
גרינפיס אוסף חתימות מכל רחבי העולם בשביל להיאבק למען אלו שאין להם קול – ואנו צריכים את עזרתך. 

 

 

 

♂︎ ♀︎