החזון שלנו

עצירת זיהום הסביבה דורשת דרגות רבות ושונות של פעילות, גרינפיס פועל במספר רב של מישורים בחברה.גרינפיס מעסיק פעילים, מדענים, לוביסטים פוליטיים וכלכלנים על מנת להבטיח שהקמפיינים שלו ישפיעו על כל שלבי קבלת ההחלטות. בכך נוכל להגדיל עד כמה שאפשר את הלחץ ליצירת שינוי.

לגרינפיס יש פעילים ביבשה ובים – על הספינות, אשר מתריעים ומצביעים על המוקדים של התדרדרות הסביבתית. יש לוביסטים וקמפיינרים, הנפגשים עם ממשלות ותעשיות, אשר מכניסים את הקול הסביבתי אל המערכת הפוליטית ואל תאגידים קולקטיביים. יש ארגון תקשורתי חזק, המספק לעיתונים תמונות ומידע על פעולות הארגון, ובכך גורם לקולו להישמע. ויש מדענים, החוקרים במעבדות את הגורמים לזיהום הסביבה והשפעותיהם.

הטבע שלנו רגיש. שינוי האקלים פוגעים בים כששוניות אלמוגים מתות בזו אחר זו מאוסטרליה ועד מפרץ אילת, הם פוגעים ביערות שנשרפים בקצב מסחרר, הם פוגעים בבני האדם בסידרה של אסונות טבע קיצוניים שמחריפים משנה לשנה.

Lynx Kitten in Canadian Boreal Forest