תורגם ע”י גילת ערד בלוגפוסט מאת Matthias Wüthrich

בפעם הבאה שתבחינו בזמזום של דבורה בסביבה, כדאי לזכור שחלק גדול מהמזון שאנו אוכלים תלוי במידה משמעותית בשירותי ההאבקה של החרק החשוב הזה. אלא שהדבורים וחרקים מאביקים אחרים נמצאים בהתדרדרות עולמית, בייחוד בצפון אמריקה ובאירופה, דבר המעמיד בסכנה את התפקיד החיוני שהם ממלאים.

בארה”ב, ההידלדלות של 30-40 אחוזים שחלה במושבות הדבורים בגידול מסחרי מאז 2006 נקשרה לתופעה הקרויה ‘הפרעת קריסת מושבות’ (colony collapse disorder), תסמונת המתאפיינת בהיעלמות הדבורים הפועלות. משנת 2004 ועד היום, האובדן של מושבות דבורים הותיר את צפון אמריקה עם פחות מאביקים מנוהלים מאשר בכל עת אחרת ב-50 השנים האחרונות. בחורפים האחרונים, שיעור התמותה במושבות דבורים באירופה עמד על כ-20% (אך הגיע לשיעור של עד 53% במדינות מסוימות).

ללא האבקת חרקים, כשליש מהגידולים המשמשים לנו למאכל יזדקקו להאבקה באמצעים אחרים או שהם צפויים לסבול ירידה משמעותית בתנובה. בסך הכל, כ-75% מהגידולים שלנו עלולים לסבול ירידה כזאת או אחרת בתנובה. אין ספק, שהגידולים המזינים והמעניינים ביותר בתזונה האנושית (וביניהם רבים מסוגי הפרי והירק החשובים), לצד גידולים אחרים המשמשים להזנת בעלי חיים בתעשיית הבשר ומוצרי החלב, יושפעו לרעה מירידה בפעילות של החרקים המאביקים. על פי האומדנים העדכניים, ערך שירתי ההאבקה עומד על 265 מיליארד אירו.

והבעיה צפויה להחריף עוד יותר עם המגמה העולמית של מעבר גובר והולך לגידולים התלויים בדבורים (ובחרקים אחרים) להאבקה. אם כך, מדוע כל מקבלי ההחלטות ממשיכים לנסות לעכב את הפעולות שתכליתן להציל את בנות הברית הטבעיות המתוחכמות ביותר של החקלאי?

צעד ראשון ומשמעותי

אירופה צעדה צעד משמעותי בכיוון הנכון ביום שני האחרון, כאשר רוב מקרב המדינות החברות באיחוד האירופי הצביעו על איסור חלקי על השימוש בשלושה חומרי הדברה קטלניים לדבורים. לאחר קמפיין נמרץ ביותר מצד תעשיית חומרי ההדברה החזקה, אפשר לראות בהצבעה פתח לתקווה. החברות המייצרות את קוטלי הדבורים הפסידו בקרב הנוכחי ואילו הדבורים ניצחו – לעת עתה! זוהי הצלחה שאנשי הגנת הסביבה, דבוראים ומספר ניכר של אזרחים אירופיים שהיו מעורבים בקמפיינים הרלוונטיים, יכולים להתגאות בה, ובצדק.

ההחלטה עדיין טעונה אישור רשמי של מועצת האיחוד האירופי. ואולם אי אפשר להתעלם מהתמיכה המדעית, הפוליטית והציבורית האדירה באיסור. נציב הבריאות והצרכנות באיחוד האירופי, טוניו בורג, כבר הבהיר כי מועצת האיחוד תקדם את נוסח ההצעה שלה בשבועות הקרובים לאור תמיכתן של רוב המדינות החברות בהצבעה שהתקיימה ביום ב’. מאחר שהמדינות החברות לא הצליחו להגיע לרוב המיוחס הנדרש לאישור האיסור או דחייתו בשתי הצבעות עוקבות, יכולה עתה המועצה על פי החוק לקדם הצעה משלה.

יש בכך חדשות טובות לדבורים ולחקלאים באירופה. ההחלטה, שתחייב את כלל מדינות האיחוד, תהיה האיסור האזורי הראשון של השימוש בחומרי הדברה הקוטלים גם דבורים. האיסור יחול על שלושה חומרים ממשפחת הניאוניקוטינואידים (קלותיאנדין, אימידקלופריד ותיאמטוקסם) המשמשים בהשמה על זרעים, על הקרקע (גרגירים) ולריסוס של צמחים ודגנים המושכים דבורים.

לחשוף את העבריינים: חברת Bayer וחברת Syngenta

מדהים לציין כי שלושת הניאוניקוטינואידים הם המוצרים הלהיטים של ענקיות החקלאות Syngenta ו-Bayer. שתי חברות הענק הללו ניהלו קמפיין יחסי ציבור נמרץ ביותר בניסיון להגן על רווחיהן, ללא שום התייחסות למחיר הסביבתי הגבוה. הן התעלמו מראיות מדעיות לגבי הרעילות של חומרי ההדברה האמורים ועשו כל מאמץ לעכב את האיסור.

 

בארה”ב, ההידלדלות של 30-40 אחוזים שחלה במושבות הדבורים בגידול מסחרי מאז 2006 נקשרה לתופעה הקרויה ‘הפרעת קריסת מושבות’ (colony collapse disorder), תסמונת המתאפיינת בהיעלמות הדבורים הפועלות. משנת 2004 ועד היום, האובדן של מושבות דבורים הותיר את צפון אמריקה עם פחות מאביקים מנוהלים מאשר בכל עת אחרת ב-50 השנים האחרונות. בחורפים האחרונים, שיעור התמותה במושבות דבורים באירופה עמד על כ-20% (אך הגיע לשיעור של עד 53% במדינות מסוימות).

ללא האבקת חרקים, כשליש מהגידולים המשמשים לנו למאכל יזדקקו להאבקה באמצעים אחרים או שהם צפויים לסבול ירידה משמעותית בתנובה. בסך הכל, כ-75% מהגידולים שלנו עלולים לסבול ירידה כזאת או אחרת בתנובה. אין ספק, שהגידולים המזינים והמעניינים ביותר בתזונה האנושית (וביניהם רבים מסוגי הפרי והירק החשובים), לצד גידולים אחרים המשמשים להזנת בעלי חיים בתעשיית הבשר ומוצרי החלב, יושפעו לרעה מירידה בפעילות של החרקים המאביקים. על פי האומדנים העדכניים, ערך שירתי ההאבקה עומד על 265 מיליארד אירו.

והבעיה צפויה להחריף עוד יותר עם המגמה העולמית של מעבר גובר והולך לגידולים התלויים בדבורים (ובחרקים אחרים) להאבקה. אם כך, מדוע כל מקבלי ההחלטות ממשיכים לנסות לעכב את הפעולות שתכליתן להציל את בנות הברית הטבעיות המתוחכמות ביותר של החקלאי?

צעד ראשון ומשמעותי

אירופה צעדה צעד משמעותי בכיוון הנכון ביום שני האחרון, כאשר רוב מקרב המדינות החברות באיחוד האירופי הצביעו על איסור חלקי על השימוש בשלושה חומרי הדברה קטלניים לדבורים. לאחר קמפיין נמרץ ביותר מצד תעשיית חומרי ההדברה החזקה, אפשר לראות בהצבעה פתח לתקווה. החברות המייצרות את קוטלי הדבורים הפסידו בקרב הנוכחי ואילו הדבורים ניצחו – לעת עתה! זוהי הצלחה שאנשי הגנת הסביבה, דבוראים ומספר ניכר של אזרחים אירופיים שהיו מעורבים בקמפיינים הרלוונטיים, יכולים להתגאות בה, ובצדק.

ההחלטה עדיין טעונה אישור רשמי של מועצת האיחוד האירופי. ואולם אי אפשר להתעלם מהתמיכה המדעית, הפוליטית והציבורית האדירה באיסור. נציב הבריאות והצרכנות באיחוד האירופי, טוניו בורג, כבר הבהיר כי ‘מועצת האיחוד תקדם את נוסח ההצעה שלה בשבועות הקרובים’ לאור תמיכתן של רוב המדינות החברות בהצבעה שהתקיימה ביום ב’. מאחר שהמדינות החברות לא הצליחו להגיע לרוב המיוחס הנדרש לאישור האיסור או דחייתו בשתי הצבעות עוקבות, יכולה עתה המועצה על פי החוק לקדם הצעה משלה.

יש בכך חדשות טובות לדבורים ולחקלאים באירופה. ההחלטה, שתחייב את כלל מדינות האיחוד, תהיה האיסור האזורי הראשון של השימוש בחומרי הדברה הקוטלים גם דבורים. האיסור יחול על שלושה חומרים ממשפחת הניאוניקוטינואידים (קלותיאנדין, אימידקלופריד ותיאמטוקסם) המשמשים בהשמה על זרעים, על הקרקע (גרגירים) ולריסוס של צמחים ודגנים המושכים דבורים.

לחשוף את העבריינים: חברת Bayer וחברת Syngenta

מדהים לציין כי שלושת הניאוניקוטינואידים הם המוצרים הלהיטים של ענקיות החקלאות Syngenta ו-Bayer. שתי חברות הענק הללו ניהלו קמפיין יחסי ציבור נמרץ ביותר בניסיון להגן על רווחיהן, ללא שום התייחסות למחיר הסביבתי הגבוה. הן התעלמו מראיות מדעיות לגבי הרעילות של חומרי ההדברה האמורים ועשו כל מאמץ לעכב את האיסור.

גרינפיס חשפה את שקרי החברות הללו במספר הזדמנויות: הארגון תלה כרזת ענק על בניין מטה חברתSyngenta בגרמניה ובשוויצריה וארגן לוויה סמלית למלכת דבורים מול מטה חברת Bayer בהולנד.

איסור חלקי בלבד 

ואולם מדובר בצעד ראשון בלבד, שכן האיסור אינו מלא ויש בו שפע של פרצות פוטנציאליות.ראשית, מדוברבאיסור זמני בלבד וייתכן ששנתיים לא יספיקו כדי להבטיח את השיפור בבריאות הדבורים ושאר החרקים המאביקים. שנית, ההגבלות חלות רק על שימושים מסוימים: האיסור הוא, לפיכך, רחוק מהאיסור המקיף הדרוש. שלישית, הניאוניקוטינואידים הם בעלי שיעור הישארות גבוה וייתכן שבמהלך השנים הצטברו בקרקע במידה שתבטיח את המשך נוכחותם גם בצמחים אחרים שהדבורים פוקדות. השימוש בניאוניקוטינואידים אפילו בחממות סגורים נקשר בריכוזים גבוהים  במערכות מימיות, דבר שגרם לירידה בגיוון הביולוגי בקרב חרקים מימיים, כפי שהתברר במחקר הולנדי מהעת האחרונה. משום כך לא ברור כלל אם האיסור יצליח לגרום לכך שצוף הפרחים והאבקה אכן יהיו בטוחים לדבורים ולחרקים אחרים.

בנוסף, יש להוציא מהשוק עוד חומרי הדברה המזיקים לדבורים. ארגון גרינפיס סבור כי על האיחוד האירופי להמשיך בדרך זו ולהחיל איסור רחב יותר שיכסה את כל סוגי השימוש בניאוניקוטינואידים ויתייחס לכל המגזרים החקלאיים, במקום להסתפק בפעולה החלקית שהציעה מועצת האיחוד. יש לכלול באיסור את כל שבעת חומרי ההדברה העיקריים הקוטלים דבורים שזוהו על ידי גרינפיס בדוח  ‘הידלדלות הדבורים’. ארבעה משבעת החומרים הללו אינם ניאוניקוטינואידים ואנו נמשיך בקמפיין נמרץ כדי להביא להוצאת חומרי ההדברה הללו מהשוק.

יהיה בכך צעד ראשון מכריע כדי להתחיל את המהלך של היפרדות מהמערכת החקלאית הנוכחית, המבוססת על שימוש אינטנסיבי בכימיקלים. וגם אז, רק המעבר לחקלאות אקולוגית מודרנית תוכל להיות הפתרון ארוך הטווח שיציל את הדבורים וישמר את החקלאות באירופה. עבודתנו רק החלה.

Matthias Wüthrich הוא קמפיינר למען חקלאות אקולוגית בגרינפיס שוויצריה וראש הפרויקט להצלת הדבורים באירופה.