המזהמים יוצאים מהארובות בגובה של 250ֿ-300 מטרים. החום מעלה אותם עוד כמה מאות מטרים ואז מתחיל המסע של המזהמים, מסע שנמשך לאורך מאות קילומטרים. להלן ריכוזי המזהמים העיקרים שבדקנו בעשרים הערים הגדולות בישראל

דו״ח גרינפיס ישראל

הדו״ח, שנותן תמונה מחקרית אודות המחיר הבריאותי הכרוך בסגירת התחנה הפחמית בחדרה – מספק לראשונה תמונה רחבה אודות השפעות התחנה גם על הערים בשאר רחבי הארץ.

 

לדו״ח המלא