עמדת גרינפיס ישראל בנוגע לתוכנית לנתיבי העדפה לתחבורה ציבורית בגוש דן ״מהיר לעיר״.

בנייר העמדה של גרינפיס ישראל תוכלו למצוא את המידע הבא:

  • זיהום אוויר שנגרם מהתחבורה הפרטית
  • השפעות בריאותיות על האזרח
  • השפעות כלכליות על האזרח
  • השוואה תחבורתית לשאר העולם
  • בעייתיות התחבורה הציבורית בישראל
  • הפיתרון

לקריאת נייר העמדה